Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Dagmar

Food Safety Manager and Veterinarian @Purina

Dagmar
Ingredienser

Ingredienser

Läs mer >

All mat som inte är ekologisk, vare sig den är avsedd för människor eller husdjur, kan innehålla rester av herbicider såsom glyfosat. Glyfosat hör till de mest använda och godkända herbiciderna i världen. Medlet används inom jordbruket för att bekämpa ogräs som konkurrerar med grödorna. Det används också inom skogsbruket, för skötsel av gräsmattor och av trädgårdsmästare för att bidra till att hålla deras trädgårdar ogräsfria. Herbicider har också en viktigt roll i att hantera risken för mykotoxiner genom att säkerställa att mögel inte kontaminerar spannmål på fältet om grödan exponeras för regniga förhållanden.
Det finns inga bevis för att låga nivåer av glyfosat i djurfoder är skadligt. Det är möjligt att spår av glyfosat kan påvisas i produkter som djurfoder, men i extremt låga mängder som inte innebär någon hälsorisk för husdjur och människor. 2018 bekräftade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, på nytt sin tidigare slutsats att glyfosat inte förväntas ha en avgörande inverkan, om någon alls, på djurhälsa.

 

Glyfosat fungerar genom att blockera ett enzym som är nödvändigt för växters tillväxt. Spårnivåer av glyfosat har upptäckts i stor utsträckning i frukt, grönsaker, dricksvatten, grundvatten, avfallsvatten, sediment, öl, te, spannmål, bröstmjölk och inomhusdamm i flera länder. Det finns strikta statliga regelverk som säkerställer att alla grödor som används i livsmedelsprodukter av olika slag är säkra. I spannmålsgrödor, såsom korn, majs och vete, finns det gränsvärden som reglerar användningen av alla herbicider, inklusive glyfosat. På Purina är våra produkters kvalitet och säkerhet våra främsta prioriteter. Därför, och som en del av våra omfattande övervakningsprogram för livsmedelssäkerhet och ingredienser, genomför vi omfattande testning av våra ingredienser, inklusive övervakningstester av glyfosat. Varje dag gör vi över 1 400 kontroller under hela processen. Våra rutiner för kvalitetskontroll hör till de striktaste och uppfyller eller överträffar lagstadgade normer och branschstandarder.