Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
PPVD master logotyp
Hund som står i fält.

Diabetes hos hundar

3 minuts läsning
PPVD master logotyp
Sponsras av Pro Plan Vet Diets

Diabetes är en komplex sjukdom som normalt utvecklas hos äldre hundar. Precis som hos människor kan diabetes hos hundar orsaka en rad obehagliga symtom. Med noggrann hantering behöver dock inte denna sjukdom påverka hundens livskvalitet.

Vad är diabetes hos hundar?

Diabetes hos hundar, eller hunddiabetes, orsakas antingen av en brist på insulin i din hunds kropp eller, i vissa fall, en "otillräcklig" biologisk respons på det. När din hund äter bryts maten ner. En av beståndsdelarna i fodret, glukos, förs till cellerna med hjälp av insulin. Om din hund inte kan producera tillräckligt med insulin på egen hand, eller om insulinet den har inte används på rätt sätt, kan inte heller glukosen användas som sig bör. Detta innebär att din hunds blodsockernivåer ökar, vilket kan ge biverkningar.

Vad orsakar diabetes hos hundar?

På samma sätt som hos människor är det inte helt säkert varför vissa hundar får diabetes. Vissa hundar kan vara mer genetiskt benägna att utveckla sjukdomen. Det är dock känt att övervikt kan öka risken för att din hund utvecklar diabetes. Detta kan bero på att fetma får celler i hundens kropp att bli mer resistenta mot insulin.

Om din hund utvecklar diabetes sker detta sannolikt när den börjar bli gammal. Tikar och kastrerade hundar kan också löpa större risk att drabbas.

Vilka är symtomen vid diabetes hos hundar?

Det finns många symtom på hunddiabetes. Om du märker något av följande bör du be din veterinär om råd eftersom detta kan tyda på diabetes:

 • Ökad törst.
 • Ökad urinering.
 • Oförklarlig viktminskning.
 • Förändrad aptit.
 • "Sötluktande" andedräkt.
 • Trötthet eller brist på energi.
 • Urinvägsinfektion.
 • Synförlust.

Om din veterinär misstänker att din hund har diabetes kommer han eller hon sannolikt att ta ett blodprov för att bekräfta diagnosen. Om din hund har diabetes kan veterinären ge dig råd om bästa handlingssätt.

Går det att bota diabetes hos hundar?

Det finns tyvärr inget botemedel för diabetes hos hundar. Hunddiabetes är dock en sjukdom som normalt kan hanteras av ägaren. Med korrekt hantering kan din hund fortsätta leva ett givande och lyckligt liv.

Hur hanterar jag hunddiabetes?

För att hantera diabetes hos din hund ska du sträva efter att hålla din hunds blodsockernivåer på en "normal" nivå. Din veterinär hjälper dig med detta och ordinerar en kontinuerlig behandlingsplan för din hund. En kontinuerlig behandling omfattar normalt:

 • Regelbundna insulinsprutor (upp till två gånger om dagen).
 • Uppmärksamma eventuella förändrade symtom hos hunden.
 • RRegelbundna kontroller hos veterinär.
 • Vissa hundar kan ha nytta av ett hundfoder särskilt framtaget för hundar med diabetes, till exempel Purina® Pro Plan® Veterinary Diets Canine DM Diabetes Management.

Hur hjälper jag till att förebygga att min hund utvecklar diabetes?

Det är omöjligt att garantera att din hund aldrig kommer att utveckla diabetes. Att säkerställa att din hund har en hälsosam livsstil kan dock minska risken. Tips på en hälsosam livsstil inkluderar:

 • En komplett och balanserad kost.
 • Hjälp att bevara en idealisk kroppsvikt, dvs. inte vara överviktig.
 • Tillräckligt med motion för hundens ålder och foderintag.

Andra sjukdomar att se upp för

Om din hund har diabetes är den också mer benägen att utveckla vissa andra åkommor. Därför är det viktigt att hålla utkik efter allt ovanligt. Hundar med diabetes är mer benägna att få:

 • Katarakt – detta kan utvecklas som svar på höga sockernivåer som påverkar ögonen. Katarakt kan opereras, men många hundar klarar av en försämrad syn bra eftersom deras luktsinne och hörsel är så mycket bättre än våra.
 • Urinvägsinfektioner – för mycket socker i urinen kan öka risken för att din hund utvecklar detta. Håll ögonen öppna efter ökad urinering eller obehag vid urinering och be din veterinär om råd.