Jenifer

Technical Communication Manager and Veterinarian @Purina

Jenifer

Forskning

gå till avsnittet >

Technical Communication Manager and Veterinarian @Purina

Vätskeinnehållet i torrfoder är lägre än 14%, medan våtfoder innehåller minst 60% vätska. Detta innebär att våtfoder innehåller upp till fem eller sex gånger mer vätska än torrfoder. Skillnaderna i vätskeinnehåll påverkar fodrets energinivå och torrfoder innehållet omkring tre gånger fler kalorier än våtfoder.

Även om det absolut är möjligt att uppfylla energikraven för både hundar och katter med våtfoder, förutsatt att fodret är komplett och balanserat, så kan det ibland vara mer kostsamt (mängden foder som krävs är högre med tanke på det lägre kaloriinnehållet). Därför kan en kombination av torr- och våtfoder, dvs. blandad utfodring, vara ett perfekt alternativ inte bara för friska hundar och katter, utan även för de med vissa hälsoproblem, bland annat urinvägsproblem (där våtfoder bidrar till att spä ut urinen) eller fetma (där våtfoder hjälper till att öka mängden foder som ska ges).

Om du  vill introducera blandad utfodring hänvisar vi till Purina utfodringsguide på etiketten på vart och ett av våra varumärkessortiment, som erbjuder både våt- och torrfoderprodukter. Din veterinär  kan också hjälpa dig och ge dig råd i detta ämne.