Olivier

Packaging Senior Specialist @Purina

Olivier

Hållbarhet

gå till avsnittet >

Tomrummet i våra förpackningar är nödvändigt för att kunna förflytta påsarna längs produktionslinjen och försegla dem när de har fyllts på.

Vi granskar för närvarande alla våra förpackningsstorlekar och tar hänsyn till begränsningar hos maskiner och utrustning och den naturliga variationen av densiteten som sker vid extrudering av torrfoder. Vår ambition är att den sålda produkten ska uppta minst 70 % av förpackningsvolymen för att minska förpackningsanvändningen.

Läs här om våra ansträngningar för att minska användningen av plast i våra förpackningar.