Paula

Regulatory & Scientific Affairs Specialist and Veterinarian @Purina

Paula

Så går det till

gå till avsnittet >

Termen ”naturligt” kan innebära många saker för konsumenter. Definitionen som används i foderindustrin säger att naturliga hund- och kattfoder är mat som innehåller enbart naturliga ämnen och har genomgått en godtagbar nivå av fysiska processer. I vårt sortiment erbjuder vi produkter som innehåller naturliga ingredienser.

Vad innebär ”naturliga” hund- och kattfoder? Termen ”naturliga hund- och kattfoder” kan användas för att beskriva foder som innehåller ämnen från växter, djur, mikroorganismer eller mineraler och:
• till vilka inget har tillsatts och
• som har genomgått enbart grundläggande processer, som nedfrysning eller torkning. Kemiska behandlingar, till exempel, är inte acceptabla.

I vårt sortiment har vi PURINA BEYOND som använder naturliga ingredienser i sina produkter.  När du ser texten ”med naturliga ingredienser” på våra förpackningar hänvisar detta till dessa naturliga ingredienser, vilka identifieras med en asterisk (*) eller en annan symbol under ”Sammansättning”.

Vad innebär ”naturliga” hund- och kattfoder? Är era produkter naturliga?