Ert intresse och era frågor om våra produkter, vår verksamhet och vår inverkan på planeten är viktiga för oss eftersom vi anser att öppenhet gör det möjligt för konsumenter att göra mer välinformerade val.

Vi inser att det numera inte räcker att veta att produkter är näringsrika, säkra och av hög kvalitet. Vi är alla mer intresserade av att veta exakt vad våra produkter innehåller, varifrån dessa ingredienser kommer, hur de produceras och vilken typ av miljöpåverkan vi har.

Vi har lyssnat på er och kommer att fortsätta göra så när vi strävar efter att besvara era frågor öppet och ärligt, som en del av vårt åtagande om större öppenhet. Varför? För att ert intresse och era frågor – de är viktiga för oss!

    Välj det ämne som intresserar dig mest