Galizza, bada

Galizza är alltid med när man badar och duschar. Leker kurragömma med oss.