Hård och mjuk

Pappa Kjell älskar hård rock og mjuka katter :)