Vatten

Sigge Snurr får alltid friskt vatten inne, men föredrar dricka ute.