Purina PRO PLAN Hund - Prova 4-veckor utan kostnad

Viktig information om att ändra din hunds kost:
Det är viktigt att ändra kosten gradvis genom att byta ut det gamla fodret mot det nya. Detta bör göras över en period om 7 till 10 dagar. Om hunden har känslig mage kan du behöva förlänga perioden för foderbytet. Om hunden lider av någon medicinsk åkomma eller äter enligt specifika näringskrav, konsultera en veterinär innan du ändrar hundens diet. För att maximera fördelarna för sin hund måste deltagare säkerställa att hunden endast utfodras med PURINA PRO PLAN Dog efter slutförd övergångsperiod. För ytterligare vägledning eller information om byte av ditt husdjurs diet, kontakta våra näringsrådgivare på telefon 020-22 93 00 eller via e-post [email protected]


FULLSTÄNDIGA ALLMÄNNA VILLKOR:


1.  Kampanjen är öppen för personer bosatta i Sverige som registrerar sig för första gången för PURINA PRO PLAN Dog 4-veckors provperiod och som inte har deltagit i provperioden tidigare.  Deltagare kan registrera sig för deltagande mellan 1 mars 2011 och 1 juni 2017.  

2.  PURINA PRO PLAN Dog 4-veckors provperiod är tillgänglig för högst 2 000 deltagare och det är först till kvarn som gäller. Kampanjen avslutas kl. 23.59 den 1 juni 2017, eller när 2 000 giltiga sökande har registrerat sig för deltagande. Alla ansökningar gjorda efter detta datum eller när maximalt antal sökande har uppnåtts, kommer att informeras om att kampanjen är stängd.     

3.  Deltagare måste ha fyllt 18 år. Anställda hos arrangören bakom kampanjen, samt deras närmaste familj, får inte delta. Arrangörens agenter eller andra personer kopplade till kampanjen är också exkluderade från att delta.

4.  Tillgång till internet är ett krav. Inga inköp krävs för att delta. Inga massregistreringar från agenter, tredje parter, organiserade grupper, syndikat eller automatiskt datorgenererade registreringar kommer att accepteras. Inga ofullständiga eller felaktiga anmälningar accepteras. Inte heller anmälningar från flera konton accepteras. Anmälningar som görs på detta sätt kommer att avvisas. 

5. Deltagare får bara registrera sig en gång. Arrangören förbehåller sig rätten att i eget gottfinnande diskvalificera registrerade personer som funnits skyldiga till manipulation av kampanjen, skapat flera konton, använt flera identiteter eller uppfört sig på ett sätt som arrangören finner strider mot villkoren; eller som uppfört sig på ett sätt som arrangören finner icke representativt.

6.  För att delta måste sökande registrera sig via sidan för PURINA PRO PLAN Dog 4-veckor utan kostnad på www.purina-proplan.se, där de uppger namn, adress, mejladress och information om sin hund (namn, ålder, rasens storlek och eventuella livsstilskrav). Genom att registrera sig samtycker deltagarna till att arrangören använder deras uppgifter i enlighet med sekretesspolicyn https://www.purina.se/footer-link/privacy. Personuppgifterna lagras enbart i syfte för att administrera kampanjen PRO PLAN Dog 4-veckor utan kostnad under kampanjperioden, undantaget när deltagaren har valt att registreras i en databas för att få marknadsföringsinformation från arrangören och/eller dess intressenter.

7.  Sökande kan anmäla högst en hund per hushåll att delta i PURINA PRO PLAN Dog 4-veckors provperiod.  

8. Varje giltig registrerad deltagare kommer att motta foder för fyra veckor i form av en kombination av PRO PLAN Dog-förpackningar på 3 kg, 12 kg eller 14 kg (beroende på nödvändig total mängd). Mängden foder beräknas enligt hundens storlek (small, medium, large eller extra-large) samt enligt genomsnittlig mängd foder för rekommenderad produkt.
Vi strävar efter att leverera fodret i en enda leverans till den adress som deltagaren registrerat inom 28 dagar efter genomförd registrering. Ett mejl kommer att skickas till deltagaren när provpaketet är på väg. Leveransen kommer att utföras av Bring-bud. Om deltagaren inte är tillgänglig att ta emot leveransen kommer Bring lämna paketet på en säker plats eller lämna ett meddelande i brevlådan i enlighet med Bring allmänna villkor. Arrangören ansvarar inte för Bring-budens eventuella misstag eller bortkomna paket. 


9. I slutet av den fyra veckor långa provperioden kommer deltagarna att få ett uppföljande mejl med en rabattkupong värd 100 SEK för nästa inköp av PRO PLAN Dog. Deltagare har möjligheten att skriva ut en papperskupong, som de sedan kan lösa in exklusivt i butiker som säljer PRO PLAN-hundfoder. Kupongen kan inte lösas in på nätet. Dessa kuponger har inget kontant värde och kan inte bytas mot kontanter eller en annan produkt.  Kuponger får inte säljas, auktioneras bort eller erbjudas till en tredje part.  Arrangören ansvarar inte för eventuella problem som kan uppstå vid utskrift av kupongen och är inte förpliktad att ersätta eller erbjuda ett alternativ om användaren har problem med att skriva ut kupongen.  Endast en kupong per registrerad användare och per inköpt produkt. Kupongen kan inte kombineras med något annat erbjudande eller någon annan kampanj. Ytterligare användarvillkor står på kupongen.

10.  Ansvarsbegränsning: Varken arrangören eller parter knutna till arrangören ansvarar för:  
a. Inlämning av inkorrekta eller felaktiga uppgifter under registreringsprocessen, eller för felaktiga eller misslyckade elektroniska dataöverföringar.  
b. Obehörig åtkomst till eller stöld, förstörelse eller ändringar av registreringsuppgifter vid någon tidpunkt under kampanjens varaktighet. Felaktigheter i kommunikationslinjer, oavsett orsak, med avseende på utrustning, system, nätverk, linjer, satelliter, servrar, datorer eller leverantörer som använts på något sätt för denna kampanj.  
c. Otillgänglighet till internet eller webbsidan eller en kombination av dessa.  

11.  Arrangören kan dessvärre inte ansvara för systemfel på webbsidan.  

12.  Regler för deltagande: Deltagare i kampanjen godkänner att omfattas av dessa villkor. Arrangören förbehåller sig rätten att i eget gottfinnande utesluta registrerade personer som funnits skyldiga till manipulation av kampanjen, eller som uppfört sig på ett sätt som arrangören finner strider mot villkoren; eller som uppfört sig på ett sätt som arrangören finner icke representativt. 

13. Arrangörens beslut är slutgiltigt och bindande i alla hänseenden.

14.   Eventuella tvister rörande laglig tolkning av reglerna baseras på svensk lag och görs upp i svensk domstol. 

15.  Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst upphäva eller ändra kampanjen eller dessa allmänna villkor, men då med strävan efter att minimera effekten för deltagarna för att undvika orättmätig besvikelse. 

16.  Arrangören förbehåller sig rätten att bekräfta samtliga registreringar inklusive, men inte begränsat till, adress och identitetsuppgifter (vilka måste uppges inom 14 dagar) och neka ytterligare deltagande i kampanjen samt diskvalificera deltagare vid misstanke om överträdelse av dessa villkor eller instruktioner som är del av denna kampanjs krav för deltagande eller där deltagaren har skaffat sig orättvisa fördelar i deltagandet i kampanjen med hjälp av bedrägliga medel. Arrangören kommer vara slutgiltig domare i samtliga beslut och dessa kommer att vara bindande och ingen korrespondens kommer att ingås i relation till denna bestämmelse. 

17. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare som innan anmälan eller under kampanjens varaktighet gjort sig skyldig till att på ’ProPlanSverige’ Facebooksida, eller något annat forum, postat eller kommenterat vad som kan tolkas som icke representativt för arrangören och/eller dess varumärken eller som kan tolkas upprörande av andra deltagare. Arrangören förbehåller sig rätten att informera Facebook om sådant uppförande, vilket kan resultera i att personens konto stängs av i väntan på utredning. 

18. I händelse av omständigheter utanför arrangörens kontroll, eller i händelse av bedrägeri, missbruk och/eller felaktighet (mänsklig eller via dator) som påverkar eller skulle kunna påverka denna kampanj, och då endast om omständigheterna gör det oundvikligt, erhåller arrangören sig rätten att när som helst upphäva eller ändra dessa villkor, men då med strävan att minimera effekten för deltagarna för att undvika överdriven besvikelse.  


*Arrangör: Nestlé Sverige AB/Purina, Box 7173, 250 07 Helsingborg. (Vänligen skicka inga förfrågningar till denna adress).