Symptomkontroll

Ingen vill att deras hund ska få problem med hälsan. Så fort du upptäcker något ovanligt kan du använda det här interaktiva stödet för att söka på hundens symptom. Välj den kroppsdel som oroar dig så hjälper vi dig att hitta en lösning.

Påverkat område

Den här informationen är inte avsedd att ersätta vård hos veterinär. Kontakta alltid din veterinär om du upptäcker symptom som kan bero på ett hälsoproblem.