ATT TA MED EN VALP HEM
Valpar är naturligt nyfikna och kan råka ut för allt möjligt. Se därför till att du planerar ordentligt innan du tar hem en ny valp. Tänk på vad valpen behöver och kontrollera att ditt hem är valpvänligt.
INTRODUCERA DIN VALP
Få valpen att känna sig som hemma: Skapa ett område för din valp med leksaker, korg, mat- och vattenskålar och visa det för valpen så fort ni kommer hem.
INTRODUCERA DIN VALP
Ta det lugnt: Introducera valpen gradvis för barnen och under vuxens uppsikt. Gör det under korta stunder och se till att barnen förstår vikten av att vara försiktiga, tysta och lugna – utan plötsliga rörelser.
INTRODUCERA DIN VALP
Introducera valpen för katt(er): Placera en gallergrind eller liknande över en dörröppning, när du ska introducera en ny hund för din katt. På så sätt kan dina sällskapsdjur lära känna varandra, samtidigt som katten har en flyktväg om den behöver komma undan.
INTRODUCERA DIN VALP
Träffa andra hundar: Du bör introducera din valp för en äldre hund på en neutral plats, exempelvis en park, med båda hundarna i koppel. Om hundarna introduceras hemma kan du använda en barngrind för att skilja dem åt. Ta bort leksaker eller godbitar för att undvika slagsmål och håll uppsikt över mötet tills du är säker på att hundarna är bekväma tillsammans.
INTRODUCERA DIN VALP
Instruera dina gäster: Att möta besökare är en viktig del av din valps sociala anpassning. Be dina gäster att ignorera valpen om den hoppar upp på dem och att bara ge valpen uppmärksamhet om den sitter ner under välkomnandet. Belöna alltid valpen för ett bra beteende. Godbitar är till stor nytta när du tränar din hund, men även beröm är ett bra alternativ.
SÄKERHET
Valpsäkra din bostad: Ha din valp i ett säkert område inomhus och håll dörrar och fönster stängda.
SÄKERHET
Var medveten om höjder: Låt inte din valp komma nära balkonger, öppna trappavsatser eller höga plan.
SÄKERHET
Göm undan allt farligt: Se till att farliga föremål, som rengöringsprodukter, målarfärg, malmedel och bekämpningsmedel, förvaras på en säker plats.
SÄKERHET
Skydda valpen mot växter: Ta bort giftiga rumsväxter eller häng upp dem utom räckhåll för din valp.
SÄKERHET
Stäng locken: Stäng toalettlocken så att din valp inte får i sig några skadliga toalettrengöringsmedel.
SÄKERHET
Plocka undan kablarna: Ta ur, plocka undan eller dölj stickkontakter i din valps säkra område.
SÄKERHET
Packa undan småsakerna: Göm undan alla små eller vassa föremål – knappar, nålar, snören, spikar osv. – som innebär en kvävningsrisk eller kan skada din hunds mun.
SÄKERHET
Städa undan påsarna: Se till att din valp inte har tillgång till plastpåsar.
ETABLERA REGLERNA
Visa att du bestämmer: Etablera din roll som ledare genom att tydligt visa vilka regler och beteenden som gäller. Konsekvens och positiv förstärkning är viktigt när du tränar valpen och får den att följa dina instruktioner.
ETABLERA REGLERNA
Gör det enkelt: För att underlätta träningen och hjälpa valpen att förstå reglerna, ska instruktionerna vara enkla och introduceras gradvis.
ETABLERA REGLERNA
Var bestämd, inte ilsken: Var mjuk, men bestämd och straffa aldrig din valp.
ETABLERA REGLERNA
Var konsekvent: Se till att alla i familjen håller sig till samma regler och kom ihåg att berömma och belöna din valp när den gör som ni säger.
ETABLERA REGLERNA
Inhägnad eller koppel: Motionera din valp eller nya hund i ett inhägnat område när ni är ute, eller ta den på en promenad i koppel.
ETABLERA REGLERNA
Inkallning: Inkallning är otroligt viktigt för både disciplin och säkerhet. Lär därför din hund att reagera på sitt namn och komma till dig när du ropar.
ETABLERA REGLERNA
Var stark: Stå på dig när det gäller kommandon. Ge dem bara en gång och se till att du får önskad reaktion.
ETABLERA REGLERNA
Fokusera på det positiva: Belöna alltid ett bra beteende med massor av beröm och en godbit då och då.
ETABLERA REGLERNA
Behåll lugnet: Du ska aldrig slå din hund eller använda hotfullt kroppsspråk om den är olydig.
ETABLERA REGLERNA
Rumsrenhet: Ta din valp till samma plats utomhus för att kissa. Använd ord som "kissa" och "bajsa" och beröm valpen när den lyckas. Skäll inte på valpen om det händer en olycka inomhus. Valpen förstår inte än att det är fel och blir stressad av din ilska, vilket kan påverka träningen i fel riktning. Du kan räkna ut ungefär hur ofta valpen behöver gå ut genom att lägga till ett till valpens ålder (för maximalt åtta timmar), t.ex. ska du ta ut en två månader gammal valp var tredje timme.