FÖRSTÅ DIN HUNDS MATSMÄLTNINGSSYSTEM

MATSMÄLTNINGSSYSTEMET ÄR ETT AV DE MEST KOMPLEXA OCH VIKTIGASTE SYSTEMEN I DIN HUNDS KROPP. MÅNGA HÄLSOPROBLEM HOS HUNDAR BÖRJAR MED DET SOM HUNDEN ÄTER OCH HUR HUNDENS KROPP BEARBETAR DET. DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT DU KÄNNER TILL GRUNDFÖRUTSÄTTNINGARNA.

NAMNGE DELARNA

Systemet börjar i munnen, passerar hela kroppen och slutar i anus – det omfattar alltså tänder, spottkörtlar, matstrupe, magsäck, bukspottkörtel, lever och gallblåsa, tunntarm och tjocktarm. Låt oss ta en närmare titt.

MER ÄN BARA NÄRING

Matsmältningssystemet är kanske det viktigaste systemet i din hunds kropp. Det lägger grunden till en bra hälsa, vilket de andra systemen i kroppen är beroende av.

Om din hund har hudproblem så undersöker din veterinär inte bara huden, och eventuella blodproblem kan också ha sitt ursprung i matsmältningssystemet.

Matsmältningssystemet är nyckeln till en övergripande bra hälsa. Var därför konsekvent när du utfodrar din hund och ge den ett foder som är anpassat efter hundens ålder, vikt och allmänna hälsa. Du kan alltid fråga din veterinär om du är osäker.

 • I munnen:

  • • Intag av foder, tugga, svälja
  • • Den mekaniska nedbrytningen av fodret börjar

  I matstrupen:

  • • Fodret transporteras från munnen till magsäcken tack vare att musklerna omväxlande spänns och slappnar av

  I magsäcken:

  • • Fodret blandas
  • • Magsyror och enzymer börjar spjälka fett och protein (dvs. bryter ner dessa i mindre molekyler)

  I tunntarmen:

  • • Enzymer bryter ner stora, komplexa fodermolekyler ytterligare, till enklare enheter
  • • Dessa enheter absorberas genom tarmväggarna in i blodflödet och transporteras sedan ut i hela kroppen

  I tjocktarmen:

  • • Vatten absorberas
  • • Bakterier i grovtarmen fortsätter matsmältningen genom att bryta ner vissa ospjälkade näringsämnen (t.ex. fibrer)