VARFÖR VI ÄR ANNORLUNDA

KVALITETEN LIGGER I DETALJERNA

Vi anser att alla detaljer ska beaktas när det gäller att ta hand om din hund. Ingrediensernas kvalitet och säkerhet är vår högsta prioritet för Purina® PRO PLAN®, och vi kompromissar inte.

Dog Image

Allt som vi gör har ett enkelt syfte – att förbättra hundarnas och deras ägares liv – och vår OPTINUTRITION ger vetenskapligt bevisade fördelar. Varje enskild ingrediens och näringsämne har valts ut för att ge hundarna meningsfulla hälsofördelar.

I vår forsknings och utvecklingsorganisation slutar vi aldrig utforska nya och banbrytande sätt att hjälpa hundägare och deras hundar. Det är anledningen till att våra banbrytande upptäckter har erkänts av det internationella vetenskapliga samfundet och har publicerats i kända vetenskapliga tidskrifter.

PRO PLAN® är tillagad med optimal procedur för överlägsen leverans av näringsämnen tack vare vår egenutvecklade Purina-teknik, där smak- och näringskvalitet respekteras till fullo, och ger därmed det bästa av våra ingredienser för långvariga hälsoeffekter.