Att välja rätt hundras

På samma sätt som rätt kost är avgörande för att hålla din hund frisk och energisk, är känslomässig näring avgörande för att den ska vara glad!
Välja hundras | välj rätt hund för dig
Välja hundras | välj rätt hund för dig
Välja hundras | välj rätt hund för dig

Olika raser har olika behov och därför är det viktigt att du lär känna din hunds personlighet och beteende för att hålla den så glad som möjligt.

Naturliga instinkter

Three dogs walking

De har visserligen liknande grundläggande behov, men olika hundraser har väldigt olika känslomässiga behov. Om du har en terrier, till exempel, så älskar den att gräva medan en spårhund föredrar att följa ett spår till en dold skatt! En boskapsvaktande hund kanske trivs bra med att vara ensam under längre perioder, men en dvärghund behöver mer uppmärksamhet från dig för att må bra. Dessa väldigt olika beteendemässiga skillnader mellan raserna och de olika hundpersonligheterna kan komma från de olika rollerna som hundar ursprungligen har haft genom tiderna.

Välja hundras | välj rätt hund för dig

Numera kallas de ofta "människans bästa vän", men dagens hundar kommer i huvudsak ifrån vargarna i Mellanöstern och Asien som började interagera med människor och sedan ändrade sina jakt-, mat- och fortplantningsbeteenden för att bli tamhundar.

Vissa tamhundar valdes sedan ut till att hjälpa till med olika uppgifter, som att vakta, jaga och skydda boskap. Detta urval innebär att hundar snart utvecklade distinkta "beteendetyper" med förmåga och vilja att utföra särskilda uppgifter, varav många förekommer även i dag.

Eftersom valet av olika hundar för olika uppgifter innebar att deras lämplighet att utföra en uppgift definierade deras storlek och kroppsbyggnad har hundar blivit den mest mångfaldiga arten på jorden när det gäller deras fysiska utseende och beteende. Det finns nu mer än 500 hundraser och otaliga blandningar, och även om få moderna sällskapshundar fortfarande utför de uppgifter de ursprungligen avlades för så är det fortfarande ofta naturligt för dem! För att hjälpa din hund att må bra och vara glad måste du ge den chansen att uttrycka sina naturliga, rasspecifika instinkter.

Hundpsykologi: Så fungerar din hunds sinne

En hunds känslomässiga natur är resultatet av ett antal specifika faktorer, bland annat de tre nyckelsystemen – belöning, omsorg och lek – som ger positiva känslor av välmående. De här tre systemen finns hos alla valpar, tillsammans med lust, rädsla, panik och ilska.

Systemen förekommer hos alla däggdjursarter, från möss till apor och självklart även från hundar till katter. Utan känslomässiga reaktioner går hundar och andra djur miste om chansen att lära, utveckla nära band, njuta av livet och till och med överleva. Därför är det avgörande att du förstår din hunds psykologi och individuella känslomässiga behov för att den ska må bra.

Green house and heart icon
Dog breeds icon

Belöningssystemet

Beteendeproblem kan utvecklas när hundar inte får chansen att ge efter för sina medfödda beteenden. Genom att låta din hund göra det som den framavlats för, eller simulera detta genom att jaga bollar eller träna hundens "kropp och själ" genom att delta i agilitykurser, är avgörande för din hunds psykologiska välmående.

Small orange welfare icon

Omsorgssystemet

Omsorgssystemet utvecklades hos däggdjur eftersom vårt sätt att forma band med och ta hand om våra unga en längre tid efter födseln än andra varelser gav oss en konkurrensmässig fördel. Omsorgssystemet gav oss också de känslomässiga byggstenar vi behövde för att utveckla alla slags sociala relationer.

Vad som utgör bra omsorg skiljer sig inte så mycket mellan olika typer av hundar, men deras ursprungliga roll, ålder, kön, personlighet och till och med storlek har definitivt betydelse. Dvärghundar, till exempel, är normalt mer känslomässigt beroende av sina ägare eftersom de har avlats fram med ett större omsorgssystem för att erbjuda oss kamratskap. De mer reserverade boskapsvaktande hundarna däremot avlades fram för att vakta får och getter utan någon större direkt tillsyn eller kontakt med oss människor. För att förstå din hunds personlighet är det viktigt att tänka på rasens roll i historien om människans relation till hundar och hur detta kan påverka din hunds känslomässiga behov.

Blue dog breed icon

Leksystemet

Forskare har alltid trott att lek bara erbjöd en trygg möjlighet för hundar, i synnerhet yngre hundar, att öva och bevara sina jakt- och parningsinstinkter. Men nu inser man att leksystemet är ett känslomässigt nyckelsystem och ett som är avgörande för att behålla en hunds allmänna känsla av välmående.

När de leker kan man se unghundar uttrycka några av sina medfödda rovbeteenden. Många av dessa har sin grund i deras jaktinstinkter – inklusive beteenden som att smyga, jaga, nafsa och hoppa på varandra – och några andra från deras lustsystem när de försöker bestiga varandra i stundens hetta.

Fysisk kontakt är väldigt viktigt för hundar. När hundar leker med varandra, eller oss, frigörs endorfiner som ger en känsla av välbefinnande och glädje. Eftersom lekande hundar är avslappnade främjar leksystemet även utvecklingen av och bevarandet av goda sociala relationer.

Olika raser, olika behov

Large and small dog icon

Åratals forskning om hundars beteende har hjälpt oss att bättre förstå hur olika hundar har utvecklat olika behov och olika personligheter. Dessa kan delas upp i nio tydliga typer, var och en med sin egen uppsättning av medfödda känslomässiga behov.

Läs mer om din hunds känslomässiga och beteendemässiga behov beroende på typ (vakthund, jakthund, herdehund, vallhund, terrier, tax, spårhundar, vinthund, spets eller dvärghund) och vad du kan göra för att hjälpa den att vara frisk och glad.