Regler och villkor för deltagande i Purina GOURMETs julkalenderstävling

Allmän information om tävlingen

GOURMETS julkalender börjar den 1 december 2016 och avslutas den 24 december 2016. Varje tävlingsdag anordnas en tävling, där priset/priserna visas i den specifika dagens lucka. Det går enbart att delta i tävlingen på den aktuella dagen som står på luckan.

1. Tävlingsarrangör

Nestlé Purina PetCare

2. Rätten att delta

Deltagaren måste vara minst 18 år gammal.

3. Tävlingsperiod

Tävlingen börjar den 1 december 2016 och avslutas den 24 december 2016. Varje tävlingsdag anordnas en tävling, där priset/priserna visas i den specifika dagens lucka. Det går enbart att delta i tävlingen på den aktuella dagen som står på luckan. Tävlande skickar in sitt bidrag i form av en motivering till varför den tävlandes katt bör vinna det specifika priset. Vinnarna i varje dags tävling utses av vår jury bestående av representanter från Nestlé Sverige AB Purina Petcare under december 2016. Vinnarna kommer att kontaktas personligen. Vinnarna kommer att publiceras under januari 2017 på purina-gourmet.se eller Purina GOURMETs Facebook-sida.

4. Tävlingspriser

Priserna kommer att delas ut under december. De specifika priserna och deras marknadsvärde visas på varje dags lucka. Det kan hända att priset som skickas till vinnaren inte är identiskt med bilden som visas på tävlingssajten. . Varje dag kommer 3 priser att delas ut, bortsett från dagarna 2/12, 11/12, 19/12, 23/12 och 24/12, där 1 pris delas ut. Priserna delas ut varje dag efter det att dagens tävling har avslutats. Priset kan inte bytas mot pengar. Arrangören kommer att skicka ut priset per post. Om priset returneras till avsändaren på grund av bristfällig information, underlåtenhet att hämta priset eller andra hinder för leverans, eller om deltagaren har agerat på ett sätt som strider mot våra regler och villkor eller på annat sätt är olagligt, kommer deltagande att nekas. Returnerade priser kommer inte att återsändas. Tävlingsdeltagande som inkommer efter tävlingsperioden beaktas inte.

5. Arrangörens ansvar

Arrangören ansvarar inte för någon som helst skada orsakad av tävlingspriset efter det att vinnaren mottagit det. Genom deltagande i denna tävling förbinder deltagarna sig att följa dessa regler och villkor samt arrangörens beslut. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar i reglerna och villkoren under och efter tävlingen.

6. Felaktigt deltagande

Olagliga eller på annat sätt felaktiga deltaganden nekas. Om arrangören har anledning att misstänka en deltagare för bedrägeri, har arrangören rätt att neka deltagande. I fall av nekande är arrangören inte ansvarig att återbetala eventuella kostnader orsakade av deltagande.