GOURMET- klubben, regler och villkor

1. Arrangör

Nestlé Purina PetCare


2. Rätten att delta

Alla privatpersoner som fyller i sina kontaktuppgifter i formuläret kan gå med i GOURMET- klubben, exklusive arrangörens anställda och anställda i organisationen med anknytning till kampanjen, samt deras familjemedlemmar. För att bli medlem i GOURMET- klubben, måste kontaktinformationen skrivas in korrekt. Deltagaren måste vara minst 18 år gammal. Om en tävlande är under 18 år förutsätter vi att målsman godkänt deltagandet. Vid deltagande av GOURMET- klubben, ska deltagaren ha läst, förstått, accepterat och godkänt villkoren.


3. GOURMET- klubbens innehåll

Medlemmarna i GOURMET- klubben får nyhetsbrev som innehåller aktuell information om bland annat produktnyheter, tävlingar och kampanjer gällande Nestlé Purina GOURMET kattmat. GOURMET- klubbmedlemmar kan också få direktmarknadsförings- meddelanden och varuprover via posten.

För att kunna skicka ut nyhetsbrev och varuprover, har Nestlé Purinas marknadsföringspartner, Better Business Office Oy, ett register med medlemmarna i GOURMET- klubbens för- och efternamn, postadress och e-postadress. Direktmarknadsföring kan enkelt undvikas genom att följa instruktionerna som är synliga i varje nyhetsbrev. Alla som har gått med på att ta emot direktmarknadsförings- budskap har möjlighet att kontrollera och, om det behövs, korrigera och ta bort sina kontaktuppgifter från registret genom att kontakta Purina konsumenttjänst.

Om GOURMET- klubbmedlemmar erhåller varuprover, kan mottagarna inte påverka vilken varuprov de kommer att få, om inte annat anges. Proverna kan inte bytas mot pengar. Om varuprovet returneras till avsändaren på grund av felaktig information eller annat leveranshinder, eller om deltagaren har brutit mot våra villkor, skickas varuprovet tillbaka till avsändaren och kommer inte att återsändas.

Elektroniska nyhetsbrev och utskick per post skickas för närvarande enligt GOURMET- klubbens register. Ansvaret för lyckat deltagande i GOURMET- klubben ligger hos deltagaren. Arrangören ansvarar inte för teleinformatik eller andra sådana hinder eller fel som uppstår i deltagandet.


4. Arrangörens ansvar.

Arrangören är inte ansvarig för eventuella skador som orsakats av direktmarknadsföring efter det att de mottagits. Alla mottagare av denna marknadsföring eller av varuprover fråntar ansvaret från arrangören, samarbetspartners på kampanjen, återförsäljare och anställda. Dessa åligger inget ansvar för skada som orsakas eller påstås orsakas på grund av deltagande i GOURMET- klubben eller brukande av kampanjen. Detta fråntagande av ansvar begränsar dock inte konsumentens rättigheter i förhållande till konsumentskyddslagen.

Genom att gå med i GOURMET- klubben godkänner du dessa villkor och beslut som arrangören stiftat. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra villkoren och att avsluta GOURMET-klubben eller ändra innehållet i GOURMET- klubben om något bedrägeri, tekniska problem eller annan nackdel uppdagas som inte har orsakats av arrangören.


5. Användande av personuppgifter i direktmarknadsföring.

Dina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL). Personlig information om klubbmedlemmarna i GOURMET- klubben kommer att användas för Nestlé Purina PetCares direktmarknadsföring, av arrangören och dess samarbetspartners, enligt våra villkor. Innehållet i direktmarknadsföringen är relaterad till sällskapsdjur och Nestlé Purina PetCares kampanjer. Personlig information lämnas inte ut till en tredje part.