REGLER

De 5 allra bästa tävlingsbidragen vinner varsin årsförbrukning av GOURMET Perle, A la Carte och Mon Petit. Därefter vinner de bästa 50 tävlingsbidragen varsin månadsförbrukning. Vinsten skickas ut som värdekuponger motsvarande 10.000 kr för årsförbrukning alternativt 850 kr för månadsförbrukning. Värdkupongerna kan lösas in mot GOURMET Perle, A la carte eller Mon Petit. För att vara en giltig vinnare måste du även skicka ett foto av ditt kvitto på ditt köp av 3 GOURMET Perle eller A la Carte alternativt 1 Mon Petit Menybox, när du skickar in ditt tävlingsbidrag. Erbjudandet gäller endast 1 gång/hushåll och du måste ha fyllt 16 år för att få delta i tävlingen. Juryn består av representanter från Nestlé Sverige AB Purina Petcare. Juryns beslut kan ej överklagas. Vinsten kan inte bytas mot kontanter. Vinsten skickas ut med rekommenderad post och vi reserverar oss för ev. förseningar. Vid retur p.g.a. icke uthämtat paket, sker inget extra utskick till deltagaren. Glöm ej skriva ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress på hemsidan när du tävlar, annars kan du tyvärr inte vinna. Personuppgifterna hanteras i enlighet med PUL. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. Anställda vid Nestlé Sverige AB Purina Petcare och FEW samt deras anhöriga får inte delta i tävlingen.