SVENSKA SVENSKA ÄNDRA

SYNBAR HÄLSA BÖRJAR INIFRÅN

UPPTÄCK BIFENSIS® DUAL DEFENSE

BIFENSIS® Dual Defense

DU  KAN

DU KAN HJÄLPA TILL ATT STÖDJA DIN KATTS HÄLSA INIFRÅN OCH UT MED

BIFENSIS® ny formel UPPTÄCK BIFENSIS®
DU  KAN

SERVERA EN MÅLTID SOM DIN KATT ÄLSKAR OCH SOM ÄR SKRÄDDARSYDD EFTER KATTENS SPECIFIKA BEHOV

Comme Bella VÄLJ FODER EFTER STADIUM I LIVET OCH LIVSSTIL
DU  KAN

HJÄLP DIN KATT ATT MÅ BÄTTRE INIFRÅN OCH UT, I FANTASTISK FORM OCH FULL AV LIV

Kattbibliotek UPPTÄCK MER OM VÅR FILOSOFI
DU  KAN

hjälpa henne att bli smidig och stark — och må prima även på insidan.*

Just Like Bella Läs mer om vad vi tycker och gör

*Baserat på djurägares iakttagelser när de ger PURINA ONE till sina husdjur.