SVENSKA SVENSKA ÄNDRA

Nöjdhetsgaranti regler

Purina One - Villkor återbetalning

Vi ber dig att läsa igenom villkoren noggrant. 

1. Minst 18 år bosatt i Sverige. med undantag för anställda i Nestlé och deras närmaste familj och alla människor i samband medNestlé, genom sitt arbete. Tredje part ansökan om återbetalning kommer inte att godtas. 

2. 2 x800 g standardpåsar ** krävs för att testa produkten i 21 dagar. (Besök www.purinaone.se att läsa mer om foder och riktlinjer.) 

3. För att uppnå en synlig skillnad och resultat, måste du utfodra din katt med endast Purina ONE i 3 veckor.(21 på varandra efterföljande dagar.) 

4. Erbjudandet gäller alla Purina ONE 800 g förpackningar, med undantag för Purina One Junior. 

5. Internetanslutning krävs och skrivare. 

6. Endast ett erbjudande/hushåll. 

7. Endast korrekt ifyllda och giltiga ansökningar kommer att godkännas. Kvitton returneras inte. En giltig ansökan omfattar: 

• Genomförd ifyllt återbetalningsformulär. 

• Förklaring på minst 15 ord varför du inte kunde se skillnad på din katt. 

• Giltiga, originalkvitton som visar inköp av minst 2 x 800 g Purina ONE paket som beskrivs i avsnitt 4 (bilder av kvitton,scannade kvitto eller andra kopior av kvitton är inte acceptabelt). 

• Original, tomma förpackningar av Purina ONE. 

8. Skicka ansökan om återbetalning till:Nestlé Purina Sverige AB Box 50570 202 15 Malmö 

9. Sista ansökningsdatumet är 3 månader från inköpsdatumet eller 31/8 2016. 

10. Bosatta i Sverige får en full återbetalning upp till 140 SEK i form av en värdecheck. 

11. Avsändarens beslut är slutgiltigt och går inte att överklaga. 

12. Alla frågor som rör främjandet / program, kontakta: konsumentkontakt@purina.nestle.com