Kattinfluensa: Faktablad

Har jag en förkyld katt? Kan katter bli förkylda? Detta är två av de vanligaste frågorna vi får här på PURINA men svaret är inte så enkelt... Fortsätt läsa för att få reda på basfakta om kattinfluensa och hur du kan undvika den.

Vad är kattinfluensa?

Precis som människor kan katter lätt få infektioner i de övre luftvägarna. Det kallas i allmänhet för kattinfluensa när det gäller katter. Observera att detta inte är en zoonotisk sjukdom (den överförs alltså inte mellan katter och människor).

Kattinfluensan orsakas vanligen av ett virus och de två mest förekommande (för nästan 90 % av alla infektioner) är: Felint calicivirus (FCV) och felint herpesvirus (FHV). Mindre vanliga bakterier kan också orsaka eller bidra till infektionen och de två bakteriestammar som förekommer mest är: Bordetella bronchiseptica och Chlamydophila felis. Det vaccinationsprotokoll som är standard i de flesta länder erbjuder immunitet mot de två vanligaste virala orsakerna.

Hur smittar kattinfluensa?

Katter smittas via kontakt med andra katter som har en faktisk infektion eller av katter som endast är bärare av viruset. När katter väl har fått en infektion kan de tyvärr även bli så kallade bärare. Detta innebär att de kan sprida virusets partiklar aktivt (eller i vissa fall bakterien) utan att visa några kliniska symptom själva. Det är ännu oklart hur länge de är bärare, men det kan vara alltifrån veckor till år.

Smittan kan också överföras via kontakt med objekt som utsatts för infektion, till exempel händer som inte har tvättats ordentligt eller skor som inte har rengjorts. Det är därför viktigt att sköta hygienen för att inte sprida sjukdomen.

Symptom på kattinfluena

Kliniska symptom för kattinfluensa kan uppträda hastigt eller vara ihållande under en längre tid. De kan också komma och gå beroende på kattens immunförsvar, dess stressnivå och hur mycket kontakt den har med andra katter.

Klassiska sjukdomssymptom omfattar feber, nysningar, rinnande nos, bindhinneinflammation, förlorad aptit och i vissa fall sår i munnen eller hosta beroende på den specifika orsaken. Om du upptäcker några av dessa symptom hos din katt är det viktigt att du isolerar den från andra katter och bokar en tid hos veterinären så snart som möjligt.

Diagnos hos kattveterinären

Veterinären diagnostiserar vanligtvis kattinfluensa utifrån en kroppslig undersökning, en noggrann granskning av kattens vaccinationshistorik, nyliga stressrelaterade händelser och kontakt med andra katter. Särskilda test kan tillämpas för att identifiera den specifika orsaken men dessa används vanligtvis bara i långvariga och allvarliga fall eller vid utbrott av influensa i exempelvis kattpensionat.

Behandla din sjuka katt

De flesta kliniska symptom försvinner av sig själva. Men precis som vid förkylningar och förkylningsvirus hos människor ordinerar alltså veterinären behandling utifrån behov. Det kan hända att antibiotika skrivs ut i förebyggande syfte. Veterinären ger dig även råd om hur du kortsiktigt och långsiktigt hanterar kattens tillstånd på bästa sätt. Här ingår lämpliga hygienåtgärder samt noggrann rengöring och desinficering av hemmiljön.

Förebygg kattinfluensa

De bästa förebyggande åtgärderna är vaccinering och lämplig skötsel av hygien. Rutinmässig vaccination från det att katten är liten kan bidra till att stärka kattens immunförsvar och minska infektionsrisken. Om katten redan är bärare av en virusstam eller har en aktiv infektion är det däremot inte särskilt effektivt att vaccinera den. Stresshantering och välbalanserad kost är övriga viktiga åtgärder för att hålla katten frisk, stärka dess immunsystem och minimera risken för sjukdom.

EN STERILISERAD KATT

Hitta rätt PRO PLAN® foder för din katt