Urinvägarna och katters hälsa

FLUTD (Feline Lower Urinary Tract Disease) är en term som används för att beskriva ett antal tillstånd som kan drabba nedre delen av urinvägarna hos katter (urinblåsa och urinrör). Precis som med alla djur är det mycket viktigt att urinvägarna fungerar bra hos katter. Blockering av urinvägar kan vara ytterst smärtsamt och livshotande för katter så om du ser tecken på obehag eller oförmåga att kissa bör du uppsöka en veterinär omedelbart. FLUTD är ett vanligt och komplext tillstånd som omfattar både medicinska och beteendemässiga delar. Därför har problemet sällan en enda orsak.

Tecken på problem med urinblåsan

Om katten har problem med urinblåsan visar det sig bland annat genom att den anstränger sig för att urinera, har smärtor vid urinering (jamar i kattlådan), slickar sig ofta kring genitalierna, katten har blod i urinen, urinerar lite eller inget alls vid ansträngning och urinerar utanför lådan i vissa fall. Detta är ett allvarligt och livshotande tillstånd (särskilt för hankatter) så kontakta veterinären omedelbart om du upptäcker några av dessa symptom.

Orsaker

Det finns mängder av skäl till att din katt har problem med urinering. Följande ingår:

Idiopatisk cystit – ett vanligt tillstånd som orsakar en smärtsam inflammation i urinblåsan. Inflammationen i urinblåsan gör att proteiner och blod läcker ut i urinen vilket kan blockera urinröret hos hankatter. Detta är ett livshotande tillstånd.

Stenar i urinblåsan hos katter – Ett mindre vanligt problem. Katter kan påverkas av flera olika typer av stenar i urinblåsan (de vanligaste är struviter och kalciumoxalat) vilka alla kan leda till blockage i urinröret hos hankatter.

Anatomiska abnormaliteter – Antingen kan katter ha medfödda abnormala urinvägar eller så kan de utveckla abnormaliteter till följd av skador. Symptomen beror på var abnormaliteten finns och av vilken typ den är.

Bakteriell urinvägsinfektion – ytterst ovanligt hos katter utan hälsoproblem i övrigt. Katter med olika besvär som diabetes och njurproblem kan vara mer benägna att få infektioner men detta är sällan den primära orsaken till FLUTD.

Ålder och vikt – Övervikt och/eller äldre katter kan också lida av problem med urinvägarna precis som katter med en stressig livsstil. Idiopatisk cystit förvärras ofta av stress som flytt, en ny katt, nya familjemedlemmar eller till och med kyligt väder!

Diagnos

Veterinären utför ett par tester för att få diagnosen bekräftad. Det kan hända att blodprov tas för att utesluta underliggande problem och ett urinprov tas för att undersöka om det finns inflammerade celler, blod och kristaller och för att fastställa koncentration av urin.

Behandling

Om katten lider av blockage i urinröret måste veterinären ta bort blockaget omedelbart. Katten måste få starka, lugnande medel eller narkos innan en kateter förs in för att få bort blockaget så att ett normalt urinflöde möjliggörs. Det kan hända att katten behöver intravenös vätsketillförsel via dropp, andra läkemedel och att den måste stanna på djursjukhuset i flera dagar. Visa njurstenar måste tas bort med ett kirurgiskt ingrepp medan andra typer av stenar kräver förändrad kost. I ett fåtal fall av bakteriella infektioner krävs ibland antibiotika. Idiopatisk cystit är svårbehandlat och följande behandling ingår:

  • • Smärtstillande – Alla typer av FLUTD är smärtsamt och stressande för katter. Smärtan gör också att urinröret dras samman ytterligare vilket ökar risken för blockage.
  • • Medicinering – minskar sammandragning av urinröret hos hankatter för att förhindra eller behandla blockage. Det kan hända att din veterinär ordinerar läkemedel för att förstärka urinblåsans slemhinna. Övriga läkemedel kan diskuteras utifrån varje enskilt fall.
  • • Stressreducering – stress påverkar idiopatisk cystit och därför behöver du och din veterinär diskutera vad som ger upphov till stress hos din katt. Det kan hända att en djurbeteendevetare måste kontaktas. Syntetiska feromonbehandlingar kan lindra oro och finns tillgängliga hos din veterinär. Hälsosam träning kan också bidra till att mildra stress.
  • • Minska urinkoncentrationen – till exempel genom att byta ut torrfoder mot vått foder eller blanda i lite vatten i vått foder.

FLUTD är svårt att behandla och kräver tålamod. Det kan hända att du måste fundera över stressiga situationer i kattens vardag och hur du minskar dem. Du bör också kontakta en veterinär som är specialiserad på katter eller en expert på kattbeteende om du märker en genomgripande förändring i kattens beteende.

DÖVHET HOS KATTER

Hitta rätt PRO PLAN® foder för din katt