Katter och amputering

Det uppstår dessvärre tillfällen, på grund av sjukdom eller olyckor, då kattens svans eller annan kroppsdel måste amputeras. Det låter drastiskt men har alltid en orsak. Ingreppet är ofta jobbigare för ägaren än för katten eftersom katter är enormt anpassningsbara och klarar sig förvånansvärt bra utan svansen eller om den förlorar ett ben. Katten kan leva ett fullt normalt liv efter att den har fått tid att anpassa sig till den nya situationen.

Katter och svansamputering

Kattsvansar är långa och väldigt rörliga och kan därför lätt skadas. Svansen kan hamna ur led, frakturer och bölder kan uppstå och katten kan bli biten i svansen. Svansamputering är ett relativt enkelt ingrepp och påverkar sällan katten under en lång period.

Amputering av lemmar

Om kattens ben har skadats allvarligt i en olycka eller om katten är allvarligt sjuk (tumör eller medfött fel) kan amputering vara aktuellt. Även om det låter som en drastisk åtgärd anpassar sig de flesta katter till ett liv med tre ben utan problem.

Katten måste få tid att anpassa sig och röra sig utan benet. Katten får med tiden självförtroende och blir säkrare. Den kommer att kunna gå, springa och till och med hoppa. Tänk på att ge katten stöd och vara försiktig med den under återhämtningsperioden. Uppmuntra den inte till att klättra eller hoppa utan se till att den tar det lugnt. Efter den första 4-veckorsperioden brukar det sällan krävas några begränsningar i kattens livsstil. Katter med amputerade bakben anpassar sig snabbare än de som fått ett framben amputerat. De behöver mer tid att lära sig att justera hållningen. Detta beror på att större delen av kroppsvikten läggs på frambenen hos fyrbenta djur. Det tar troligtvis längre tid för äldre katt att återhämta sig från en operation än för en yngre.

Hjälp din katt att anpassa sig till den nya situationen

Veterinären ska vara din första anhalt efter en operation. Här får du råd om hur du bäst hjälper katten att återhämta sig. Veterinären kommer att råda dig att hålla katten inomhus direkt efter en operation, kanske i ett avskilt rum, och se till att den inte hoppar eller rör sig för mycket. Katten kan ha svårt att ta sig i och ur kattlådan efter en operation. Gör det enkelt för katten att ta sig in genom att byta till en anpassad låda eller gör en öppning i nedre delen av lådan.

Du måste se till att katten håller vikten under resten av sitt liv eftersom övervikt belastar benen och kan leda till förslitningar och ledinflammation (artrit). Detta är viktigt att tänka på eftersom katten inte är fullt lika aktiv längre.

Förlusten av lemmar påverkar kattens umgänge med andra katter. Katten har inte längre samma möjlighet att fly vid fara. Det är därför viktigt att låta den återhämta sig i lugn och ro och se till att livsmiljön är trygg och harmonisk.

KATTINFLUENSA: FAKTABLAD

Hitta rätt PRO PLAN® foder för din katt