Sköta om kattens tänder

Tandsjukdomar är vanligt förekommande och är väldigt smärtsamt för katter, framförallt om sjukdomen om den får fortskrida och inte behandlas. Som tur är kan tandsjukdomar, som många andra hälsoproblem, oftast förebyggas.

Vad innebär en tandsjukdom?

Åkomman kallas ofta för parodontal sjukdom och är en enklare form av tandköttsinflammation. En obehandlad inflammationen kan skada både tanden och underliggande stödsystem.

Vad beror problem med kattens tänder på?

Mellan tanden och tandköttet skapas utrymmen där mat gärna fastnar och bakterier kan frodas. Bakterier i munnen är inget konstigt men i kombination med sockerarterna i maten bildas en kladdig, genomskinnlig beläggning som kallas för plack. Placket fastnar på kattens tänder och tandköttet, där bakterierna frodas i sockret. Syror och giftämnen bildas som både attackerar emaljen och irriterar tandköttet. Saliv som är kroppen naturliga försvar neutraliserar syraangreppen efter bästa förmåga. Regelbunden tandborstning är dock det enda sättet att få bort allt plack.

Om placket inte tas bort blandas de normala mineralerna i saliven kemiskt med plackbeläggningen, vilket får beläggningen att hårdna. Denna hårda plackbeläggning kallas för tandsten. Om beläggningen hårdnar blir syran och giftämnena kvar på tanden och tränger in i emaljen vilket leder till hål.

Stadium och symptom

Tandsjukdomar utvecklas under flera olika stadium och varje stadium har specifika kliniska symptom.

Första stadiet

Första stadiet är tandköttsinflammation (gingivit), vilket kan botas om det upptäcks i tid. Området är ofta svullet, rött och tandköttet blöder lätt.

Stadie 2–4

Tandlossning (parodonit) kan uppstå om en tandsjukdom inte behandlas och förvärras över tid. Inflammationen i kattens tandkött leder till att fickor bildas mellan tanden och tandköttet. Allteftersom tandköttet drar ihop sig blottas tandroten mer och mer. Varbildning i tandroten kan bildas under inflammationen om tandköttsfickorna blir infekterade. De mer djupgående strukturerna kring tanden påverkas, vilket gör att tandfästet försvagas och slutligen leder till att kattens tand lossnar.

Kliniska tecken på framskriden tandsjukdom är till exempel en kattunges dåliga andedräkt (halitosis), ovilja att äta, överdrivet dreglande, tuggande på ena sidan av munnen, problem med att svälja och svullnad i ansiktet som tyder på oral varbildning.

Behandla kattens tandsten

Tandsten kan inte borstas bort utan kräver speciell tandläkarutrustning som ultraljudsinstrument och allmän anestesi (narkos).

Behandlingsnivån varierar beroende hur långt framskriden kattens tandsjukdom är. Behandling i första stadiet av tandköttsinflammation (gingivit) innebär professionell rengöring, borttagning av beläggningar och polering av tänderna, följt av en fortsatt effektiv tandborstning hemma och regelbundna kontroller hos veterinären. Det är också viktigt att ge katten en lämplig kost för att hantera tandsjukdomen och förebygga plackbeläggningar. Målet med alla behandlingar är att katten ska få en frisk mun utan smärtor.

Rätt näring för kattens tänder

Forskning pågår för att hitta den bästa metoden för att minska uppkomsten av tandsten och bromsa utvecklingen av parodontal sjukdom hos husdjur. Det finns ett flertal kostalternativ på marknaden som hjälper till att förebygga tandproblem genom en kombination av mekaniska och kemiska medel. Metoderna innebär att torrfodret har en speciell densitet och konsistens som hjälper till att skrapa bort plackbeläggningarna under själva tuggprocessen. Det finns även ingredienser som kan blandas i maten som binder särskilda ämnen i saliven, för att minska uppkomsten av plack.

Oavsett kost är det bästa skyddet mot plack i slutändan regelbunden borstning med tandborste och tandkräm som är anpassad för katter. Enzymatisk gel för oral användning finns att tillgå och kan hjälpa, men det viktigaste är att kattens tänder undersöks regelbundet hos veterinären, så att åkommorna behandlas korrekt på ett tidigt stadium.

Tandvard for katter

Hitta rätt PRO PLAN® foder för din katt