En dräktig katt

Katter är som alla vet skickliga uppfödare. Därför kan det hända att din drottning (det allmänna namnet för en katt som inte är kastrerad) föder ett antal kattungar innan du ens har upptäckt att hon är dräktig!

Historiskt sett har det funnits ett samband mellan katters löpperioder och klimatets säsonger och längden på dagarna. På norra halvklotet löper drottningar mellan januari och september och har sedan en sexuellt inaktiv period på mellan tre och fyra månader. På grund av ett ökat antal inomhuskatter och dagens moderna hus så löper däremot honkatter idag över hela året oavsett klimatförhållanden.

Hur vet jag om min katt löper?

Den period då honkatten är attraktiv för hankatter kallas officiellt för proöstrus och östrus. Perioden varar mellan sex och tolv dagar och under den här tiden kan det hända att hon uppvisar kraftiga förändringar i sitt beteende. Under den perioden jamar katten högljutt (gastar). Här följer några klassiska beteendeförändringar:

  • • Fler läten (ofta ett lågt klagande läte)
  • • Gnider huvudet och nacken mot alla slags välplacerade objekt som ben och möbler
  • • Kryper, rullar runt på marken och trampar runt/kloar mer än vanligt
  • • Ökad urinering
  • • Ökad rastlöshet
  • • Fler ömhetsbetygelser eller ökad aggression (varierar mellan katter)

Hur länge är en katt dräktig?

Tiden en katt är dräktig varar mellan 63 och 65 dagar men den kan variera i längd mellan 58 och 70 dagar. Drottningarnas dräktighet är mycket diskret under periodens tidiga stadier och endast de mest erfarna kattuppfödarna märker av den. Vanligtvis är det först i den senare delen av perioden som man upptäcker att man har en dräktig katt. Det kan då vara ett så allmänt tecken som oförklarlig viktuppgång, särskilt kring buken, som antyder dräktigheten.

Erfarna veterinärer kan se kattungar via ultraljud redan från dag 14 och 15 och hjärtslag från fostret kan identifieras från dag 22. Från dag 43 kan skelettet identifieras via röntgen. Detta är inte en diagnostisk metod som rekommenderas då den utsätter växande kattungar samt drottningen för onödig strålning.

Under dräktighetstidens sista dagar kan det hända att du upptäcker att drottningen reder ett bo och förbereder för kattungarnas ankomst. Detta innebär vanligtvis att hon söker upp en tyst och isolerad plats där hon känner sig säker och skyddad. Det kan också hända att hon förlorar sin aptit, blir mer rastlös och hörs mer. Hennes humör kan växla och antingen blir hon mer självständig eller mer beroende av dig.

Förlossning

När förlossningen har börjat brukar kattungarna födas ganska snabbt med relativt små sammandragningar. Dock är det inte ovanligt att drottningar låter högt när varje kattunge kommer till världen! Honkatten tvättar kattungen, biter av navelsträngen och äter moderkakan utan behov av mänsklig inblandning. Sedan slickar hon vanligtvis av fosterhinnan på de förstfödda kattungarna medan förlossningen fortsätter.

Veterinären behöver bara kontaktas om katten uppvisar tydliga tecken på sammandragningar utan att några kattungar kommer ut och/eller har en svart eller illaluktande vaginal flytning. Tveka däremot inte att ringa din veterinär om du har några som helst frågor under förlossningen.

Kost vid dräktighet och digivning

Bland det viktigaste du kan göra för din dräktiga drottning och de växande och nyfödda kattungarna är att förse dem med lämplig näring. Det finns särskilt framtagen kost för dräktiga katter och katter som ger di. Men det går också bra att ge drottningen kattmat av hög kvalitet under de senare stadierna av dräktigheten och fram tills dess att det är dags att avvänja kattungarna och de slutar dia.

Tips pa hur du tar hand om din kattunge

Hitta rätt PRO PLAN® foder för din katt