Vanliga problem och symtom

SÅ HÄR UPPTÄCKER DU KATTINFLUENSA

Kattinfluensa liknar en förkylning hos människor med rinnande nos och ögon och halsont. Övriga symptom omfattar sår i munnen, muskelvärk och smärtor, feber och nysningar. Kattinfluensa medför att katten förlorar luktsinnet vilket kan leda till att den slutar äta och blir uttorkad om den inte får rätt omvårdnad.

SYMPTOM PÅ KATTDIABETES

Katter kan drabbas av både diabetes mellitus I och II men den mest förekommande typen av diabetes är typ II.

ÖRONPROBLEM HOS KATTER

Hörseln är enormt viktig för en katt. Katter utvecklar tack vare sitt jaktbeteende en väldigt bra hörsel och katter är bättre på att uppfatta höga ljud än hundar.

KATTER MED NJURPROBLEM

Njurarna är livsviktiga organ som utför en mängd viktiga funktion i kroppen. Njurarnas främsta uppgift är att filtrera bort slaggprodukter från blodet (utsöndras i urinen) men de reglerar även blodtrycket och kroppens mineraler samt producerar livsviktiga hormoner.

BLINDHET HOS KATTER

Trots att katter är välkända för sin utmärkta syn slipper de inte undan synproblem eller blindhet. Blindhet kan inträffa plötsligt men vanligtvis sker det gradvis och det kan hända att ägaren inte upptäcker något förrän katten är helt blind. Blindhet förekommer mest hos äldre katter.