Blindhet hos katter

Trots att katter är välkända för sin utmärkta syn slipper de inte undan synproblem eller blindhet. Blindhet kan inträffa plötsligt men vanligtvis sker det gradvis och det kan hända att ägaren inte upptäcker något förrän katten är helt blind. Blindhet förekommer mest hos äldre katter.

Medicinska orsaker till synförlust omfattar trauma, neurologiska problem, gråstarr, glaukom, okulära tumörer, inflammation eller infektion och högt blodtryck. Lyckligtvis är katter extremt anpassningsbara och kompenserar situationen genom att förlita sig på sitt utmärka luktsinne och sin känsel. Nedärvda orsaker till blindhet förekommer mest hos renrasiga katter.

Hur vet jag att min katt är blind?

Det tydligaste tecknet på synförlust är att katten går in i saker. Om katten verkar förvirrad och rör sig försiktigare än vanligt i hemmet kan det också vara ett tecken på nedsatt syn. Katten beter sig antagligen även oroligt om den har drabbats av blindhet plötsligt. Det kan dessutom hända att kattens ögon ser onormala ut vilket kan vara ett tecken på infektion eller förändringar i ögonen som gör katten blind.

Tänk på att blindhet även kan drabba enbart ett öga. I dessa fall bör du undvika plötsliga ljud eller rörelser på kattens blinda sida så att du inte skrämmer den.

Om du är orolig över kattens syn bör du be veterinären undersöka den. Vissa synproblem kan behandlas enkelt så att fortsatt synförlust förhindras. Plötslig synförlust är en akut situation som kräver omedelbar behandling av en veterinär för att försöka återställa synen.

Underlätta tillvaron för en blind katt

Om du äger en blind katt är auditiv kommunikation ytterst viktigt. Det är viktigt att du inte skrämmer katten, särskilt under den tid då den anpassar sig till sin nya livsstil. Ropa på katten oftare och se till att dina fotsteg kan höras enkelt via ljud och vibrationer. Tala mycket till katten och se till att ditt tal är överdrivet och tydligt.

En blind katt bör inte ströva fritt. De behöver vara inomhus eller endast ha tillgång till en inhägnad och säker trädgård. Alternativt kan du ta med katten ut i ett koppel eller sele om den accepterar det.

En blind katt förlitar sig på luktsinnet och minnet för att ta sig runt så se till att förvara mat, möbler och kattlådor på samma plats för att underlätta för katten. Katten märker av förflyttningar av möbler mer nu än tidigare. En katt som nyligen har blivit blind bör hållas inom ett slutet område och gradvis introduceras till hemmet så att den inte utsätts för fara.

Om du har barn är det viktigt att påminna dem om att inte lämna leksaker på golvet som katten kan snubbla över. Var mer uppmärksam när du städar så att du inte lämnar hinder på oväntade ställen.

Funktionshindrade katter bör ha ett halsband som är enkelt att ta loss med dina kontaktuppgifter samt veterinärens namn, adress och telefonnummer. Märkningen ska även ange tydligt att katten är blind. Det rekommenderas starkt att du chipmärker katten, vilket gäller alla katter.

Dovhet hos katter

Hitta rätt PRO PLAN® foder för din katt