Öronproblem hos katter

Hörseln är enormt viktig för en katt. Katter utvecklar tack vare sitt jaktbeteende en väldigt bra hörsel och katter är bättre på att uppfatta höga ljud än hundar. Hörselproblem kan vara ett stort funktionhinder för en katt eftersom de är så beroende av hörselsinnet. Det är svårt att upptäcka om kattens hörsel försämrats. Det är därför viktigt att hålla öronen rena och friska. Be veterinären rekommendera ett öronrengöringsmedel om du tror att kattens öron behöver rengöras.

Friska öron

Kattens öron ska alltid vara rena och inte avsöndra något tjockt brunt eller grönt vax. Ingen rodnad, irritation eller dålig lukt ska förekomma. Om katten kliar sig i öronen regelbundet, skakar på huvudet mer än normalt, lägger huvudet på ena sidan eller gnider ena sidan av huvudet emot saker kan detta betyda att katten har problem med örat och du bör kontakta veterinären. Öronproblem kan ha flera orsaker, som infektioner på grund av bakterier, candida (jästsvamp), parasiter, cystor eller tumörer. Allvarliga åkommor i mellan- och innerörat kan i vissa fall påverka balanssinnet.

Förebygga öronproblem

Minimera risken för öroninfektioner genom att hålla kattens öron rena och kontrollera att de inte rinner eller luktar. Vissa katter mår bara bra av regelbunden rengörning med öronrengöringsmedel. Rådfråga veterinären om din katt tillhör den gruppen.

Örat är en känslig kroppsdel och det är lätt att göra hål i trumhinnan. Var därför mycket försiktig om du rengör kattens öron med bomullstops. De får aldrig användas i hörselgången. Fråga din veterinär hur bomullstussrna ska användas och be om ett öronrengöringsmedel som varken är uttorkande eller irriterande för huden.

Dövhet

Katter med hörselskador klarar sig i regel väldigt bra. Ärftliga hörselskador är relativt ovanliga bland katter men uppstår ibland hos renrasiga katter och vita katter med blåa ögon. Hörselskador hos katter kan uppstå av olika orsaker, till exempel skador, neurologiska problem, öroninfektioner eller hög ålder.

Hos äldre katter sker hörselförlusten så pass gradvis att många kattägare inte ens märker av problemet förrän katten är helt döv.

Hur märker jag om min katt är döv?

Det är svårt att upptäcka hörselskador hos katter eftersom de är så duktiga på att använda sina andra sinnen. Katternas morrhår är till exempel väldigt känsliga. Uppenbara tecken på att din katt har förlorat hörseln är att den inte märker när du närmare dig, inte viftar med öronen eller undrar var ljudet kommer ifrån.

Underlätta tillvaron för en döv katt

Se till att skapa en säker miljö för din döva katt. Undvik situationer där kattens hörselskada kan utsätta den för fara. Låt den inte springa iväg för långt så att den riskerar att stöta på ett annat djur eller ett motorfordon. Försök att hålla din döva katt ifrån konflikter med andra katter och hundar eftersom katten inte uppfattar fräsningarna eller hoten som är djurens varningsläten. Det bästa är att hålla katten i hemmet eller i din trädgård.

Använd specifika och konsekventa handrörelser som är lätta att komma ihåg istället för rösten för att ge kommando och kommunicera. Uppmuntra till ögonkontakt men stirra inte katten rakt i ögonen eftersom detta uppfattas som hotfullt. Blinka medvetet och vänd bort blicken med jämna mellanrum för att inte verka hotfull. Belöna katten när den reagerar på ditt kommando. Tänk på att en döv katt sover djupt och därmed är lättskrämda.

Om du tänker låta katten ha ett halsband, måste du skriva ner din adress, veterinärens telefonnummer samt förklara att katten är döv.

Dövhet hos katter

Hitta rätt PRO PLAN® foder för din katt