Presentera katten för andra husdjur

Det är viktigt att tänka på hur en ny katt eller kattunge ska introduceras för de övriga husdjuren när den kommer till sitt nya hem. Detta minskar stressen inför den nya situationen för både nykomlingen och de övriga familjemedlemmarna.

Katter i hemmet

Om du redan har en katt hemma är det generellt ingen bra idé att utöka skaran med en till. Katter är självständiga djur som passar bäst i ett hem med bara en katt. Det kan vara stressande för bägge katter när en ny katt ska anpassas till hemmet, vilket blir tydligt om en eller båda uppvisar avvikande beteenden. En av katterna kan försöka att dominera den andra, vilket kan leda till både stress och slagsmål. Det kan leda till att den svagare katten utför sina behov utanför lådan och på helt olämpliga ställen. Utfodringen kan också påverkas om en av katterna är dominant och det kan leda till att en katt drabbas av fetma och den andra blir undernärd.

Om du vill ha mer än en katt i ditt hem måste du se till att båda katters behov är tillgodosedda och att de är omhändertagna på bästa sätt. Generellt har jämnåriga katter eller de som har familjeband lättare att komma överens, även på lång sikt.

Det finns ett flertal metoder att använda för att minska risken för avvikande beteenden när katter ska lära känna varandra:

 • 1. Se till att varje katt får sitt eget utrymme. Ha gärna en kattlåda per katt, plus en extra per hushåll.
 • 2. Katterna ska ha sina egna mat- och vattenskålar.
 • 3. De behöver egna gömställen där de kan gömma sig om de känner sig osäkra eller rädda.
 • 4. Be veterinären skriva ut syntetiska feromoner som hjälper till att skapa en lugn och avslappnad miljö om katten till exempel flyttar till ett nytt hem eller ska anpassa sig till andra husdjur.
 • Ha tålamod och låt katterna (vuxna och kattungar) få lära känna varandra gradvist. Låt katterna få lära känna varandra på ett säkert sätt. Det kan till exempel innebära att du får hålla nykomlingen i en kattbur eller liknande för att förhindra attacker. Samtidigt får katten i hemmet möjlighet att lära känna nykomlingen i sin egen takt och kan dra sig undan eller ta sig till sitt gömställe om den behöver. Öka dessa introduktioner gradvis men var medveten om att det kan ta alltifrån ett par dagar till ett par veckor för katterna att lära sig att bo tillsammans. Var alltid uppmärksam på tecken av avvikande beteenden.

  Hundar i hemmet

  Det är ofta enklare för en hund att lära känna en ny katt eller kattunge än för två katter att lära känna varandra, men det är inte riskfritt. Hundar är flockdjur och är därför till sin natur mer toleranta mot nykomlingar men kan ändå vara rädda för det okända och därmed bli aggressiva. Hantera mötet mellan hunden och katten på samma sätt som om det gällde två katter, det vill säga att låta djuren lära varandra gradvis på säkert avstånd från varandra.

  Övervaka alltid möten mellan djur som inte känner varandra. Gör detta fram tills att det är uppenbart att de är bekväma med varandra. Om djuren är bekväma med varandra kommer de varken att fräsa, skälla eller gömma sig för varandra.I stället börjar de leka eller sova tillsammans. Om du känner dig osäker bör du rådfråga en veterinär eller lokal expert på djurbeteende.

  Sa välkomnar och tränar du din kattunge

  Hitta rätt PRO PLAN® foder för din katt