Om Purina

  Find out more

  Näring med PRO PLAN®

  Vi på PRO PLAN® anser att näring kan göra en skillnad på långsiktig hälsa. Därför innehåller PRO PLAN® mer än de näringsmässiga minimikraven för daglig hälsa.
  the IFSM

  ISFM

  ISFM (International Society of Feline Medicine) är världens ledande organisation av veterinärer och kattexperter som engagerar sig i att främja katters hälsa och medicin, och ger sitt erkännande till Purinas näringsmässiga bidrag till katters välmående.