ISFM

ISFM

ISFM (International Society of Feline Medicine) är världens ledande organisation av veterinärer och kattexperter som engagerar sig i att främja katters hälsa och medicin.

PRO PLAN ® Cat har utvecklats för att optimera katters hälsa och välmående genom näring.

ISFM:s mål är att hjälpa alla sina medlemmar att få tillgång till toppmodern vetenskap från hela världen och praktiska kliniska recensioner för att främja förståelsen för kattsjukdomar och behandlingen av katter i det dagliga arbetet på veterinärkliniken.

Vi på PRO PLAN® vet att näring kan optimera katters hälsa och välmående betydligt, vilket ligger till grund för allt vi gör.

ISFM ger sitt erkännande till Purinas näringsmässiga bidrag till katters välmående.

Besök ISFM på http://icatcare.org/