Pets At Work (PAW)

Pets At Work (PAW)

pets at work

Alla på Purina har en passionerad tro på att människor och hundar mår bättre när vi är tillsammans, oavsett om det är på arbetet eller hemma. Så finns det något bättre sätt än att göra oss till en del av deras vardag på kontoret? Pets At Work etablerades hos Purina redan 2003, med en Pets At Work-policy som ger alla Purina-medarbetare chansen att ta med sig sina fyrbenta vänner till kontoret. Vi har nu nästan tjugo hundkollegor i PAW-programmet.

Sedan vi började med PAW för mer än tolv år sedan har vi sett många fördelar med att ha hundar på kontoret, med allt från gladare medarbetare till lägre stressnivåer. Fördelarna gäller inte bara oss och våra ägare, utan även andra medarbetare – många håller med om att arbetsmiljön har blivit trevligare med en gladare stämning.

main-banner
Harry-og

Inledningsvis tog Purina små valpsteg...

Det är tydligt att Purina älskar hundar, och de vet att det är logiskt att ta med oss till jobbet eftersom människor och hundar mår bättre när vi är tillsammans – och arbetet är inget undantag. De är stolta över att deras arbete präglas av en passion för hundar. Många djurägare har hektiska liv och det stod snart klart att PAW skulle passa Purina-medarbetarnas blandade livsstilar, behov och arbetsliv. Purina arbetade hårt med att utforska varje potentiell följd eller situation, för att säkerställa att alla medarbetare och hundar skulle kunna arbeta tillsammans i en glad och trygg miljö. Tillsammans med många års erfarenhet av att ha tillåtit hundar på kontoret utgjorde detta grunden för Purinas idé om att introducera PAW-programmet.

man and lady with dog
near the elevator

Flera åtgärder togs för att ytterligare hjälpa våra nya lurviga kollegor och deras ägare att anpassa sig till åtta-till-fem-lunken. Hundvänliga hissar, gemensamma utrymmen, utgångar och entréer är specifikt dedikerade för oss hundar, så att det ska vara så enkelt som möjligt för oss att ta oss överallt. Ingen är bortglömd – teamet respekterar det faktum att inte alla är lika galna i oss hundar och har hittat sätt att göra det bekvämt för alla parter.

Alla fantastiska fördelar för oss och våra ägare...

Jag heter Schackleton och PAW har gett mig många orsaker till att vifta på svansen i dag och varje dag. Purina har kontrollerat PAW noga sedan starten 2003, och har sett många fördelar med att ha hundar på kontoret. Inte bara för oss och våra ägare, utan även för andra anställda.

Deras erfarenhet får också stöd av vetenskapen. En studie från British Medical Journal* visar att hundägare klarar av stressiga händelser bättre och är mindre benägna att utveckla stressrelaterade åkommor. Detta gäller även på arbetsplatsen. Hundar har bevisats göra medarbetare gladare, reducera stress, minska frånvaron och hjälpa människor att samarbeta mer effektivt.

Enligt en studie från Virginia University 2012** blev medarbetare som hade tillgång till hundar på kontoret mindre stressade under arbetsdagen än de som inte hade några kontorshundar. Forskning visar också att hundar på arbetet stärker moralen och reducerar stressnivåerna, oavsett om människor hade med sig sina egna hundar eller tillgång till andras. Ju bättre en medarbetare mår, desto bättre klarar vederbörande av att behålla fokus och producera arbete av hög kvalitet.

Förutom dessa erkända hälsofördelar gör PAW-programmet även följande:

pic
office
  • Ökar produktiviteten och ger inspiration:Jag vet att min matte Charlotte och hennes kollegor tycker om att ha hundar i närheten att klappa och gosa med – hon säger att det hjälper dem att slappna av och vara glada, vilket skapar en varm och glad miljö som alla kan njuta av.
  • Förbättrar arbetsglädjen: Återkoppling från medarbetare visar att PAW är mycket populärt och våra chefer anser därför att PAW kan bidra både till att medarbetare stannar kvar och att främja lojalitet.
  • Uppmuntrar samspel mellan medarbetare: Jag har nu vänner på alla avdelningar inom Purina – vi arbetar alla hårt för att skapa en varmare och mer social kontorsmiljö och ett fördjupat umgänge mellan medarbetare. Vi gillar att hundarnas närvaro öppnar upp för en mer social miljö.
  • Främjar hälsosamma pauser:Våra ägare tar ofta ut oss på promenad när de har rast. Som vi alla vet räcker det med en kortare promenad och en kort stunds lek med en hund för att sänka stressnivåerna, vilket även bidrar till en lägre oro. Jag älskar att umgås med mina hundmedarbetare.
  • En hälsosam balans mellan arbete och fritid: Hundar är en stor del av medarbetarnas liv och genom att uppmuntra ha med oss på arbetsplatsen är det enkelt att se hur mycket Purina bryr sig om alla medarbetare i teamet och hur viktigt det är att ha en hälsosam balans mellan arbete och fritid.

* Pet ownership and human health: a brief review of evidence and issues, BMJ, 2005 ** Randolph T. Barker, Janet S. Knisley, Sandra B. Barker, Rachel K. Cobb, Christine M. Schubert (2012), “Preliminary investigation of employee’s dog presence on stress and organizational perceptions”, published in The International Journal of Workplace Health Management, Vol 5 Iss: 1 pp. 15-30

Renlighet är hundomligt, jag menar gudomligt.

Kollegor ansvarar för att hålla ordning på kontoret och på alla områden där hundarna är. De städar glatt upp efter oss och eftersom alla hundar är rumsrena har vi inte många olyckor. Men... Oavsett hur försiktiga vi är kan det hända att vi blir överexalterade och ibland inträffar det olyckor. När det händer städar våra ägare noggrant upp efter oss och rapporterar händelsen till städpersonalen så att allt kan desinficeras ordentligt. Arbetskamrater får rengöringsutrustning, och städarna dammsuger och storstädar regelbundet varje vecka för att säkra ett skinande rent kontor.

allergy
Selma

Jag heter Selma och är en sorglös hund med en passion för att se till att alla är glada.

För att Purina skulle kunna göra PAW till en succé fanns det många praktiska frågor att lösa för att få alla medarbetare att uppleva arbetsplatsen som en bekväm och inkluderande miljö.

Allmänna frågor

Purina lyssnade på allas åsikter om PAW-programmet och tog dem på största allvar för att kunna skapa en rättvis och stödjande miljö på kontoret.

Hur ser Purina på fobier?

Purina har alltid kontorets planlösning i åtanke när en ny hund ska introduceras, för att säkra att det inte finns några medarbetare i närheten som kan känna sig obekväma. Pets At Work-teamet lyssnar på kommentarer från alla involverade parter och vidtar sedan åtgärder för att säkra en kontorsmiljö som passar alla.

concerns2
vet and dog

Allergier

Ingen rynkar på näsan åt allergier. Placeringen av borden på kontoret planeras noggrant för att säkerställa att allergiska medarbetare inte sitter i närheten av hundar. Vi ser till att alla har möjligheten att vara "hundfria" och har olika hundfria utrymmen överallt i byggnaden. Dessa avgränsade områden hjälper till att förebygga problem och underlättar den regelbundna storstädningen. Vi ber alla våra ägare att trimma sina hundar innan de kommer till arbetet och städa upp all hundrelaterad smuts i byggnaden. Detta omfattar både hår, mjäll och saliv, samt smuts och lera utifrån.

Experterna finns i närheten...

I Norden har vi tagit lärdom av våra brittiska kollegor, som har konsulterat professor R. J. Powell, professor i klinisk immunologi och allergi. Allergiska reaktioner inträffar vid kontakt med mjäll och saliv från oss hundar. Därför föreslår professor Powell att vi håller oss minst sex meter bort från kollegor som är allergiska mot hundar.

Pets At Work-teamet har utvecklat en specifik plan och en uppsättning initiativ för att göra arbetslivet så enkelt som möjligt för alla som är allergiska. Om någon visar sig vara allergisk uppmuntrar vi vederbörande att prata med PAW-teamet, som sedan tar itu med problemet och stöttar berörd medarbetare.

Ansökan om att ta med hund till jobbet

PAW-programmet ger medarbetare och deras hundar chansen att delta i programmet steg för steg. Först får de linjechefens tillstånd och kontrollerar så att ingen av deras närmaste kollegor har allvarliga allergier eller är rädda för hundar. Sedan fyller de i ett formulär om hunden ålder, vaccinationer, beteende osv. När formuläret har godkänts av en extern etolog kan våra medarbetares hundar komma till arbetet för att se om hunden känner sig bekväm i kontorsmiljön. Sedan kommer den konsulterande etologen till kontoret för att bedöma hundens beteende kring människor och andra hundar. Purina rekommenderar att en hunds tid på kontoret långsamt ska ökas – på så sätt kan den anpassa sig till kontorsmiljön så smidigt som möjligt och fortsätta främja en säker och behaglig miljö.

Jag förespråkar hundar på arbetsplatsen – forskning har visat att hundar på kontoret ökar produktiviteten, människor sjukskriver sig mindre och det skapar en allmänt gladare atmosfär. Vårt team följde ett protokoll för att skapa PAW-modellen och -infrastrukturen. Vi tog hänsyn till alla aspekter av programmet, inklusive hundomsorg, juridiska konsekvenser, hälsa och säkerhet, trafik in och ut av anläggningen, navigation runtom i byggnaden, försäkring, fobier, allergier, klagomålsprocess osv. Vi har gjort allt i vår strävan efter att tryggt införliva hundar i arbetsvärlden." Katrine, Purina

Dog-ployees

Aston

Aston

diva

Diva

Harry

Harry

Shackleton

Shackleton

Cooper

Cooper

Nobile

Nobile

Osvald

Osvald

Tessie

Tessie

Myrsky

Myrsky

Selma

Selma