Löften som gör skillnad

Våra löften

Vi har tio löften att uppfylla innan 2023.
Vart och ett av dessa åtaganden gör redan en skillnad i alla europeiska länder där vi är aktiva.

Mål 2023:
Samtliga löften uppfyllda

DÄR GÖR VI EN SKILLNAD
Ta en titt på våra löften och se hur de bidrar till att förbättra livet för hundar och katter, samhällen och miljön.

Lär dig mer om våra Purina i samhället-åtaganden

Ladda ner rapport

Purina i samhället

Vi är i en unik position som producent av hund- och kattvårdsprodukter för att hjälpa till att skapa en mer positiv framtid för hundar och katter, deras ägare och samhället i stort. Därför har vi pratat med hund- och kattägare, veterinärer, ledande opinionsbildare, hållbarhetsexperter och de som ansvarar för hundars och katters välfärd för att få hjälp att identifiera områden där vi kan göra en verklig skillnad i hundars och katters liv samt vilka åtgärder vi kan vidta för att minimera vår miljömässiga och sociala påverkan. Denna studie har hjälpt oss att definiera våra Purina i samhället-åtaganden som ska forma vårt företags affärsmetoder och vårt agerande som individer, nu och i framtiden.