Duality

ÅTAGANDEN SOM GÖR SKILLNAD

VÅRT ÅTAGANDE

Näring är kärnan i det vi gör, men det är inte allt vi gör. Vårt åtagande är att göra mer av det som ligger bortom matskålen – för husdjuren, för människorna som älskar dem och världen vi delar. Därför har vi fastställt tio åtaganden som vi ska uppfylla innan 2023. Vart och ett av dessa åtaganden gör redan skillnad i de europeiska länder där vi är aktiva.

Mål 2023:
Samtliga löften uppfyllda

DÄR GÖR VI SKILLNAD
Ta en titt på våra åtaganden och se hur de bidrar till att förbättra livet för hundar och katter, samhällen och miljön.

Lär dig mer om våra Purina i samhället-åtaganden

Ladda ner rapport

Purina i samhället

Vi är i en unik position som producent av hund- och kattvårdsprodukter för att hjälpa till att skapa en mer positiv framtid för hundar och katter, deras ägare och samhället i stort. Därför har vi pratat med hund- och kattägare, veterinärer, ledande opinionsbildare, hållbarhetsexperter och de som ansvarar för hundars och katters välfärd för att få hjälp att identifiera områden där vi kan göra en verklig skillnad i hundars och katters liv samt vilka åtgärder vi kan vidta för att minimera vår miljömässiga och sociala påverkan. Denna studie har hjälpt oss att definiera våra Purina i samhället-åtaganden som ska forma vårt företags affärsmetoder och vårt agerande som individer, nu och i framtiden.