Vara branschledande inom forskning om näring och hälsa för hundar och katter

Våra mål

Till 2017

Vi ska lansera sexton nya produkter fokuserade på att förbättra hundars och katters hälsa och välbefinnande.

Vi ska dela vår forskning genom att publicera fyra artiklar om året i tekniska tidskrifter.

Vår ståndpunkt: Purina, forskning och näring

Vi är ett djurälskande företag, från våra forskare och näringsfysiologer till marknadsförings- och försäljningsmedarbetare. Vi strävar efter att förstå hundars och katters näringsmässiga, beteenderelaterade och sociala behov och fokuserar på att göra allt vi kan för att hålla dem friska och glada. Vår grundläggande tro är att vetenskapligt bevisad näring av hög kvalitet är avgörande för hundars och katters välbefinnande. Därför har vi, sedan företagets grundande och genom alla våra aktiviteter, hållit vårt löfte om högkvalitativ näring, bevisad vetenskap och resultat. Hos Purina står näring i centrum.

Som ett av världens ledande hund- och kattvårdsföretag har vi gjort betydande investeringar i forskning, innovation och förståelse för hundar och katter. Vi har ett ansvar gentemot hundar och katter, och deras ägare, att använda denna kunskap och forskning samt vår utvecklingskännedom för att flytta fram gränserna och utveckla produkter för bland annat hundar och katter med särskilda behov och för de som behöver veterinärordinerad näring.

2015 lanserade vi ett nytt diabetesfoder för katter med diabetes, en ny tandvårdsprodukt i vårt Pro Plan Veterinary Diets-sortiment och en ny produkt för steriliserade och kastrerade äldre katter (Sterilised Adult 7+) i vårt Pro Plan Cat-sortiment. I samarbete med respekterade kollegor och ledande veterinärer världen över ser vi fram emot möjligheten att leda branschen när det gäller att förbättra hundars och katters hälsa och välbefinnande.

Bygga på Nestlé CSV

Nestlés mål är att vara branschledande inom näring, hälsa och välmående bland annat genom Nestlé Institute of Health Sciences, som etablerades för att utföra banbrytande forskning inom vetenskaplig näring

Nestlés åtagande: Leda branschen inom forskning om näring och hälsa genom samarbete

Läs mer om Nestlé CSV

Katt och hund med matskål (bild)

Våra andra åtaganden

Skapa arbetstillfällen hos Purina för unga människor över hela Europa

Vi inser att locka och behålla duktiga medarbetare är avgörande för vårt företags framtid.

MER INFORMATION

Puffa för hundar och katter på arbetsplatsen

Vi vill använda vår expertis i att tillåta hundar och katter på våra kontor för att hjälpa andra företag att göra detsamma.

MER INFORMATION

Avlägsna konstgjorda färgämnen i våra produkter

Många av våra produkter är redan fria från konstgjorda färgämnen. 2023 kommer alla att vara det.

MER INFORMATION

Leverera produktinformation och djurvårdsråd som är enkla att förstå

Vi tror på att göra det möjligt för kunder att fatta informerade beslut.

MER INFORMATION

Program för barn som främjar ansvarsfullt hund- och kattägande

Vi vill hjälpa till att lära fler barn i Europa om ansvarsfullt hund- och kattägande.

MER INFORMATION

Implementera ansvarsfulla inköp

Vi förpliktar oss att säkerställa att vi och våra leverantörer agerar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

MER INFORMATION

Hjälpa till att minska risken för fetma hos hundar och katter genom gemensamma förebyggande program

Hos Purina vill vi öka medvetenheten om fetma hos hundar och katter och arbete med partner för att skapa holistiska förebyggande program.

MER INFORMATION

Förbättra miljöprestandan hos Purinas förpackningar

Vi har ett ansvar att minska vår miljöpåverkan och uppmuntra återvinning.

MER INFORMATION

Verka för adoption av hundar och katter genom samarbete och partnerskap

Vi vill hjälpa fler hundar och katter att hitta kärleksfulla hem.

MER INFORMATION