Program för barn som främjar ansvarsfullt hund- och kattägande

Vårt mål

Till 2023

Två miljoner barn deltar i våra program.

Vår ståndpunkt:

Vi på Purina anser att när människor, hundar och katter formar känslomässiga band så blir livet rikare och att det finns mångfasetterade fördelar med att äga en hund eller katt. Barn är nästa generation hund- och kattägare och det är viktigt att de inser fördelarna med hundar och katter och förstår hur de ska uppföra sig kring dem. Hundar och katter lär barn ansvar, att visa kärlek och respektera gränser.

Vi vill säkerställa att så många barn som möjligt över hela Europa lär sig om ansvarsfullt hund- och kattägande; från att närma sig en hund eller katt till att förstå dess beteende och hur de ska ta hand om, mata och ge den pälsvård, för att på sätt forma dem till ansvarsfulla hund- och kattägare i framtiden.

Befintliga program

Över hela Europa har vi under många år genomfört framgångsrika program om ansvarsfullt hund- och kattägande. Til exempel har den italienska djurskyddsföreningen Scuola di Petcare utbildat omkring 250 000 grundskolebarn och deras familjer om fördelarna med ansvarsfullt hund- och kattägande. Vi har liknande program i Frankrike, Ryssland och Tyskland för att bara nämna några få.

Läs mer om Nestlé CSV

Vi lär barn om att ha hund och katt

Våra andra åtaganden

Skapa arbetstillfällen hos Purina för unga människor över hela Europa

Vi inser att locka och behålla duktiga medarbetare är avgörande för vårt företags framtid.

MER INFORMATION

Puffa för hundar på arbetsplatsen

Vi vill använda vår expertis i att tillåta hundar på våra kontor för att hjälpa andra företag att göra detsamma.

MER INFORMATION

Avlägsna konstgjorda färgämnen i våra produkter

Många av våra produkter är redan fria från konstgjorda färgämnen. 2023 kommer alla att vara det.

MER INFORMATION

Leverera produktinformation och djurvårdsråd som är enkla att förstå

Vi tror på att göra det möjligt för kunder att fatta informerade beslut.

MER INFORMATION

Implementera ansvarsfulla inköp

Vi förpliktar oss att säkerställa att vi och våra leverantörer agerar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

MER INFORMATION

Vara branschledande inom forskning om näring och hälsa för hundar och katter

Som ett djurälskande företag strävar vi efter att leda vägen för att hålla hundar och katter friska och glada genom branschledande näring och en förståelse för våra fyrbenta vänner.

MER INFORMATION

Hjälpa till att minska risken för fetma hos hundar och katter genom gemensamma förebyggande program

Hos Purina vill vi öka medvetenheten om fetma hos hundar och katter och arbete med partner för att skapa holistiska förebyggande program.

MER INFORMATION

Förbättra miljöprestandan hos Purinas förpackningar

Vi har ett ansvar att minska vår miljöpåverkan och uppmuntra återvinning.

MER INFORMATION

Verka för adoption av hundar och katter genom samarbete och partnerskap

Vi vill hjälpa fler hundar och katter att hitta kärleksfulla hem.

MER INFORMATION