Hjälpa till att minska risken för fetma hos hundar och katter genom gemensamma förebyggande program

Vårt mål

Till 2023

Våra tio största marknader i Europa ska stödja våra förebyggande partnerskap och program.

Vår ståndpunkt

Forskningen talar om för oss att fetma är det absolut största hälsoproblemet hos hundar och katter, där 33–58 % av hundar och katter anses överviktiga. Moderna livsstilar och en tendens att ge hundar och katter för mycket mat och godbitar (av kärlek) är några av de grundorsakerna till problemet.

Denna epidemi av överviktiga hundar och katter resulterar i hälsoproblem som inte bara sätter enorm press på leder och invärtes organ, utan även har en stor effekt på livskvaliteten.

Hos Purina har vi en lång historia av att stödja en hälsosammare kost och livsstil för våra hundar och katter, och att presentera banbrytande innovationer till foderbranschen – varav många har omdefinierat branschstandarder.

Dessa inkluderar våra kliniska foder, de första fodren på marknaden som är särskilt framtagna för att hjälpa med viktminskning och kontroll av en hälsosam vikt.

Vi har även gått i bräschen för "bedömning av kroppsformen", en rutin som numera inte bara används i vetenskapliga studier, utan även av veterinärer hund- och kattvårdsorganisationer som standard för att bedöma hundars och katters kroppsvikt och huruvida de är överviktiga eller feta.

Vi fortsätter att samarbeta nära med veterinärer för att hjälpa hund- och kattägare att bättre förstå hur de kan förbättra sina överviktiga hundars och katters hälsa genom att förändra sitt eget beteende.

Förebyggande är nyckeln till att minska fetma hos hundar och katter, och studier visar att trots veterinärers, organisationers och foderbranschens tidigare ansträngningar så är konsumenternas medvetenhet om fetma hos hundar och katter fortfarande låg. Att ta itu med fetma hos hundar och katter är ännu mer utmanande när många hund- och kattägare inte inser att deras fyrbenta vänner är överviktiga.

Vårt mål är att hjälpa till att minska risken för fetma hos hundar och katter genom gemensamma förebyggande program, och arbeta med nyckelspelare inom näring för hundar och katter och folkhälsan för att verkligen få till en förändring.

Vi inser att problemets omfattning innebär att vi inte klarar av det själva. Vi måste arbeta inom vår bransch och med andra viktiga intressenter för att göra en skillnad.

Bygga på Nestlé CSV

Nestlés åtagande: Verka för en hälsosam kost och livsstil, inklusive fysisk aktivitet.

Läs mer om Nestlé CSV

Vi motarbetar övervikt hos hundar och katter

Våra andra åtaganden

Skapa arbetstillfällen hos Purina för unga människor över hela Europa

Vi inser att locka och behålla duktiga medarbetare är avgörande för vårt företags framtid.

MER INFORMATION

Puffa för hundar och katter på arbetsplatsen

Vi vill använda vår expertis i att tillåta hundar och katter på våra kontor för att hjälpa andra företag att göra detsamma.

MER INFORMATION

Avlägsna konstgjorda färgämnen i våra produkter

Många av våra produkter är redan fria från konstgjorda färgämnen. 2023 kommer alla att vara det.

MER INFORMATION

Leverera produktinformation och djurvårdsråd som är enkla att förstå

Vi tror på att göra det möjligt för kunder att fatta informerade beslut.

MER INFORMATION

Program för barn som främjar ansvarsfullt hund- och kattägande

Vi vill hjälpa till att lära fler barn i Europa om ansvarsfullt hund- och kattägande.

MER INFORMATION

Implementera ansvarsfulla inköp

Vi förpliktar oss att säkerställa att vi och våra leverantörer agerar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

MER INFORMATION

Vara branschledande inom forskning om näring och hälsa för hundar och katter

Som ett djurälskande företag strävar vi efter att leda vägen för att hålla hundar och katter friska och glada genom branschledande näring och en förståelse för våra fyrbenta vänner.

MER INFORMATION

Förbättra miljöprestandan hos Purinas förpackningar

Vi har ett ansvar att minska vår miljöpåverkan och uppmuntra återvinning.

MER INFORMATION

Verka för adoption av hundar och katter genom samarbete och partnerskap

Vi vill hjälpa fler hundar och katter att hitta kärleksfulla hem.

MER INFORMATION