Dagens metoder för att hantera kattallergener har begränsningar

Dagens metoder för att hantera kattallergener har begränsningar

Dagens metoder för att hantera kattallergener har begränsningar

Dagens metoder för att hantera kattallergener har begränsningar

Dagens metoder för att hantera kattallergener har begränsningar

Dagens metoder för att hantera kattallergener har begränsningar
11/20/2020

Hantering av kattallergener

Rekommendationen för kattägare som är känsliga mot kattallergener är ofta att undvika kontakt med allergenet. Det innebär ständig städning av hemmet, att bada katten, eller att ta läkemedel som lindrar symptomen för personer som är känsliga för kattallergener.Alla dessa metoder har begränsad effekt i att minska allergenbelastningen, kräver stor ansträngning, kan vara kostsamma och är svåra att upprätthålla långsiktigt.

Medicinska åtgärder, som att förebygga att symptomen visar sig genom att ta läkemedel innan exponering för katter, och immunterapi är vanliga sätt, som också har begränsningar både när det gäller bieffekter och effektivitet. Antihistaminer används främst för att motverka att allergenkänslighet manifesteras och syftar till att eliminera symptom såsom klåda, hudutslag, svullnad i slemhinnor och annat.
Dagens metoder för att hantera kattallergener har begränsningar
Tyvärr kan det enda sättet, i extrema fall, vara att undvika att ha katt i hemmet. Men som alla kattägare vet stärker inga av dessa alternativ bandet mellan katterna och människorna som älskar dem.

Efter ett decennium av forskning presenterar vi ett nytt kattvänligt sätt att hantera kattallergener, Purina® Pro Plan® LiveClear®, baserat på en komplett och balanserad diet som minskar allergenerna på kattens hår och mjäll med i genomsnitt 47 % från och med den tredje veckan med daglig utfodring.

Pro Plan® LiveClear® ersätter inte de nuvarande strategierna för att hantera kattallergener, men erbjuder ett ytterligare verktyg med förstklassig näring och kraften att förändra liv.

Dela med människor du känner

ShareEmailLinkedInFB