Förstå kattdiabetes

Förstå kattdiabetes

Förstå kattdiabetes

Förstå kattdiabetes

Förstå kattdiabetes

Förstå kattdiabetes
07/31/2018

Förstå kattdiabetes

Katter kan lida av både typ 1 och typ 2-diabetes, men den vanligaste formen av kattdiabetes är typ 2.

Vad är diabetes?

Vad är diabetes?


Med enkla ord är diabetes (även kallat diabetes mellitus.) ett tillstånd där katten har svårt att använda blodsocker som en energikälla.

Efter att ha ätit bryter matsmältningssystemet ned maten i dess beståndsdelar. En av dessa delar är socker (glukos). Kattens kropp absorberar glukos från matsmältningssystemet i blodomloppet och det används sedan av de olika organen i kroppen som energi för deras aktivitet.

För att kroppen ska kunna använda glukos behöver den dock insulin, ett hormon som skapas av bukspottskörteln. Om insulinproduktion eller användning inte är normal kan inte glukos överföras från blodet till organen i kroppen. Det blir kvar i blodet, vilket resulterar i blodsockernivåer som är högre än normalt.

När organen i kroppen inte får glukos böjar de använda fett och protein som energikälla istället, vilket leder till viktminskning och muskelförtvining.

Tecken på diabetes hos katter


Vanligtvis visar katten tecken på ökad törst, urinering och hunger – samtidigt som den tappar vikt. Din katt kanske också har återkommande urinvägsinfektioner. Tillstånd och utseende för pälsen kan också försämras.

Tecken på diabetes hos katter

Diabetesvård för katter


Överviktiga katter är mycket benägna att få typ 2-diabetes. De goda nyheterna är att när katter med typ 2-diabetes tappar tillräckligt mycket vikt, behöver många inte längre vård – så länge som de bibehåller en hälsosam kroppsvikt.

Om veterinären misstänker diabetes är första steget troligen att ta blod- och urinprover från katten. Beroende på resultaten kanske veterinären sedan vill stabilisera kattens blodsockernivåer, vanligtvis genom kontrollerad kost eller att ge insulin eller båda, vilket kan verka skrämmande först, men är enkelt att sköta och kommer att förbättra din katts välbefinnande mycket.

Du kan få insulin att ge hemma varje dag och du får också råd om foder och mattider. Vetenskapligt sammansatta foder som PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline DM St/Ox Diabetes Management har visat sig bidra till att minska insulinbehoven hos katter med diabetes. Följ veterinärens råd om utfodring och insulin för att säkerställa en framgångsrik behandling av katten.

Det krävs upprepade veterinärbesök för att övervaka processen och kanske ändra kosten eller insulinnivåerna beroende på resultat. Om katten är överviktig kan de nödvändiga insulininjektionerna stoppas för gott om den uppnår en hälsosam vikt.

Även om det kräver lite tid och engagemang från dig som ägare är framgångsrik behandling av kattdiabetes oftast möjlig – vilket innebär att din katt kan leva ett lyckligt, friskt liv.

Dela med människor du känner

ShareEmailLinkedInFB