Förstå din katts urinvägsproblem

Förstå din katts urinvägsproblem

Förstå din katts urinvägsproblem

Förstå din katts urinvägsproblem

Förstå din katts urinvägsproblem

Förstå din katts urinvägsproblem
07/31/2018

Förstå din katts urinvägsproblem

FLUTD (Feline Lower Urinary Tract Disease) är en term som beskriver flera olika tillstånd som påverkar urinblåsan och urinröret hos katter. FLUTD är vanlig, komplext och allvarligt – urinstopp kan vara smärtsamt och till och med livshotande för katter, så kontakta veterinären omedelbart om du märker något av följande tecken:

  • Svårt att kissa
  • Smärta vid urinering (skriker i kattlådan)
  • Upprepat slickande på könsdelarna
  • Blod i urinen
  • Producerar lite eller ingen urin efter ansträngning
  • Slutar gå i kattlådan
Orsaker till FLUTD

Orsaker till FLUTD


Det finns flera olika orsaker till varför katten har svårt att kissa. Dessa inkluderar:

Idiopatisk cystit: ett vanligt tillstånd som orsakar en smärtsam inflammation av urinblåsan. Det leder till att proteiner och blod läcker ut i urinen, vilket kan blockera urinröret hos hankatter. Det här är ett livshotande tillstånd.

Urinstenar: ett mindre vanligt problem. Katter kan påverkas av flera olika typer av urinstenar (vanligast är struvit och kalciumoxalat) som alla kan leda till urinstopp hos hankatter.

Anatomiska avvikelser: katter födda med avvikande urinrörsanatomi eller som utvecklar det efter trauma. Symptomen beror på plats och typ för avvikelsen.

Bakteriell urinvägsinfektion: mycket ovanligt hos katter utan andra hälsoproblem, som diabetes eller njursjukdom.

Ålder, vikt och stress: överviktiga eller äldre katter kan lida av urinvägsproblem och även katter med en stressig livsstil. Idiopatisk cystit kan förvärra stressiga händelser, som att flytta, få hem nya sällskapsdjur i hemmet eller till och med dåligt väder!

FLUTD-diagnos


Veterinären gör en del tester för att bekräfta den specifika diagnosen. Blodprov kan tas för att utesluta vissa underliggande problem och ett urinprov tas för att testa om det finns inflammatoriska celler, blod och kristaller och för att analysera urinets koncentration.

FLUTD-diagnos
cat

Behandling

 

Om katten lider av stopp i urinröret måste veterinären agera snabbt. En urinrörskateter sätts in under sedering och bedövning, vilket

avlägsnar blockeringen så att ett normalt urinflöde kan återupptas. Urinstenar kanske måste opereras bort och vissa typer av stenar kan kräva en kostomläggning. Om det handlar och bakteriell infektion kan antibiotika skrivas ut. Idiopatisk cystit är svårt att behandla och innebär ofta en kombination av smärtstillande, lugnande och specialmediciner. En kostomläggning kan också bidra till att minska urinkoncentrationen.

Så här kan du hjälpa till


FLUTD är svårt att behandla och kräver stort tålamod. Du kanske måste fundera över stress i kattens vardag och hur du kan minska den och även rådfråga en veterinär eller beteendeexpert som är specialist på katter om du skulle märka en stor förändring i kattens beteende.

En veterinär kan rekommendera att du byter till ett specialfoder som PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline UR St/Ox Urinary.

Dela med människor du känner

ShareEmailLinkedInFB