Sanningen om kattallergener

Sanningen om kattallergener

Sanningen om kattallergener

Sanningen om kattallergener

Sanningen om kattallergener

Sanningen om kattallergener
12/21/2020

Sanningen om kattallergener

Människor kan vara känsliga mot flera olika allergener och när de förekommer tillsammans får de en sammanlagd effekt som kallas “total allergenbelastning”. När en individ utsätts för ökad exponering av en enda allergen, eller flera olika allergener tillsammans, och allergentröskeln överskrids kan en känslighetsreaktion utlösas.

Under senare år har det förekommit en stadig ökning av antalet personer vars naturliga skyddssystem har en ökad känslighet för olika ämnen, såsom växtpollen, vissa livsmedel, läkemedel och annat. I dag är så många som en av fem vuxna sensibiliserade mot kattallergener på global nivå.


De flesta personer som är känsliga mot kattallergener reagerar vanligen på en speciell allergen, som är känd som Fel d 1, och som främst produceras i kattens spott- och talgkörtlar. Dessa allergener överförs till päls och hud när katten tvättar sig och sprids sedan till omgivningen genom hår som har lossnat och mjäll.

Eftersom Fel d 1 är lätt kan det enkelt överföras till kläder och som resultat finns allergenen överallt och har hittats i hem utan katter, på offentliga transportmedel och byggnader i nivåer som överskrider tröskelvärdet som associeras med sensibilisering.

Men även om många ägare som är känsliga kompromissar med sitt eget välmående för att kunna behålla sin katt är det inte troligt att de skulle acceptera metoder som de tror kan utsätta deras katts hälsa och välmående för risk.
Sanningen om kattallergener
Nu presenterar Purina® Pro Plan® LiveClear® en ny kattvänlig metod som bygger på en komplett och balanserad kost som minskar allergenerna på katthår och mjäll med i genomsnitt 47 % från och med den tredje utfodringsveckan. När katter äter Pro Plan® LiveClear® binder ett viktigt protein från ägg till Fel d 1 och neutraliserar de aktiva nivåerna i kattens saliv.

Pro Plan® LiveClear® är en säker och effektiv metod för att hantera kattallergener och som erbjuder fantastisk smak, ger förstklassig näring i det dagliga fodret och har kraften att förändra liv.

Dela med människor du känner

ShareEmailLinkedInFB