Vaccination av katt

Vaccination av katt

Vaccination av katt

Vaccination av katt

Vaccination av katt

Vaccination av katt
Har du skaffat en katt och är osäker på vad du ska göra? Vaccination är en bra start! Genom vaccination kan du skydda din katt mot allvarliga sjukdomar mot vilka det annars inte finns några effektiva behandlingar. Det är viktigt att vaccinera din katt med kärnvaccinerna mot kattpest och kattinfluensa (herpes och calicivirusinfektion). Ytterligare vacciner mot andra sjukdomar ges i fall av reglerande krav eller tidigare bedömning av infektionsrisken. Det rekommenderas att ta du ska ta din katt för en hälsokontroll varje år. Hälsokontrollen utförs före vaccinationen, eftersom sjuka katter inte bör vaccineras. Priserna varierar mycket, men vaccinationer kostar vanligtvis mellan 300-500 SEK. Det bästa är att kolla upp med din lokala veterinär.
05/04/2021

Vaccination av katt

Kattinfluensa och kattpest


I allmänhet är infektionstrycket lågt i Sverige, men som grund bör katten vaccineras mot kattinfluensa och kattpest. Du bidrar till högt befolkningsskydd och färre lokala utbrott genom att vaccinera din katt. Grundvaccination av katter görs i två omgångar - den första vid 8-12 veckors ålder och nästa 3-4 veckor senare. Sedan ska du vaccinera din katt mot kattinfluensa årligen och mot kattpest vart tredje år. Kattinfluensa upptäcks vanligtvis hos katter genom smärta i övre luftvägarna med rinnande näsa och rinnande ögon. Kattinfluensa är relativt vanlig i Sverige och viruset leder till feber, slöhet, låg aptit, kräkningar och/eller diarré. Viruset kan i värsta fall vara dödligt, särskilt hos kattungar.

Rabies


Rabies är en fruktad virussjukdom som påverkar nervsystemet hos djur och människor. Alla varmblodiga djur är mottagliga för sjukdomen, men i Europa anses rödräven vara den största bäraren. Infektion sker genom överföring av viral saliv genom bett, klorering eller slickning av slemhinnan eller skadad hud.

Vaccinering mot rabies hos katter sker oftast i samband med resor och/eller import. Sjukdomen förhindras genom vaccination och det är mycket sällsynt att vaccinerade djur utvecklar rabies. Om du och din katt ska resa måste vaccinationen genomföras minst 21 dagar före avresan. Dessutom måste katten vara minst 12 veckor gammal för att godkännas för vaccin. För giltighet över tid måste katten vaccineras på nytt och kraven skiljer sig beroende på destination. Det kan också vara ett krav med individuell ID-märkning och chip. Det är ditt ansvar att undersöka vad din katt behöver innan avresa, fråga gärna din veterinär om goda råd.

vaccinera katt

Biverkningar


Som regel finns det minimala biverkningar, men relativt ofarliga lokala reaktioner på injektionsstället kan uppstå. Fall av allvarliga anafylaktiska reaktioner är sällsynta men kräver omedelbar veterinärbehandling. Det är inte ovanligt att katten blir något deprimerad efter vaccination och det rekommenderas vanligtvis att hålla katten inomhus det första dygnet.


Avmaskning


Det rekommenderas att kattungar avmaskas vid 2, 4, 6 och 8 veckors ålder. Efter detta bör behandlingen utföras mellan 3-4 gånger om året om katten är ute mycket. Hos katter som är mycket inomhus räcker det 1-2 gånger om året. Fråga din veterinär vad din katt behöver. Alla avmaskningsbehandlingar är receptbelagda och måste ordineras av veterinären.

Dela med människor du känner

ShareEmailLinkedInFB