Vaccination av katt

Vaccination av katt

Vaccination av katt

Vaccination av katt

Vaccination av katt

Vaccination av katt
Har du skaffat en katt och är osäker på vad du ska göra? Vaccination är en bra start! Genom vaccination kan du skydda din katt mot allvarliga sjukdomar. Det är viktigt att vaccinera din katt mot kattpest och kattsnuva. Ytterligare vacciner mot andra sjukdomar ges i fall av reglerande krav eller tidigare bedömning av infektionsrisken. Det rekommenderas att ta du ska ta din katt för en årlig hälsokontroll. Hälsokontrollen utförs före vaccinationen, eftersom sjuka katter inte bör vaccineras. Priserna varierar mycket, men vaccinationer kostar vanligtvis mellan 300-500 SEK. Det bästa är att kolla upp med din lokala veterinär.
05/04/2021

Vaccination av katt

Kattsnuva och kattpest


Som grund bör katten vaccineras mot kattsnuva och kattpest. Du bidrar till högre gruppskydd och färre lokala utbrott genom att vaccinera din katt. Grundvaccination av katter görs i två omgångar - den första vid 8-9 veckors ålder och nästa 3-4 veckor senare. Sedan ska du vaccinera din katt mot kattsnuva årligen och mot kattpest vart tredje år. Kattsnuva upptäcks vanligtvis hos katter genom nästäppa, rinnande nos, rinnande ögon, feber, trötthet och håglöshet. Kattpest är relativt vanlig i Sverige och viruset leder till feber, slöhet, minskad aptit, kräkningar och/eller diarré. Viruset kan i värsta fall vara dödligt, särskilt hos kattungar.

Rabies


Rabies är en fruktad virussjukdom som påverkar nervsystemet hos djur och människor. Alla varmblodiga djur är mottagliga för sjukdomen, men i Europa anses rödräven vara den största bäraren. Infektion sker genom saliv och bett, eller slickning av slemhinnan eller skadad hud.

Vaccinering mot rabies hos katter sker oftast i samband med resor och/eller import. Sjukdomen förhindras genom vaccination och det är mycket sällsynt att vaccinerade djur utvecklar rabies. Om du och din katt ska resa måste vaccinationen genomföras minst 21 dagar före avresan. Dessutom måste katten vara minst 12 veckor gammal. För giltighet över tid måste katten vaccineras på nytt och kraven skiljer sig beroende på destination. Det är också krav på individuell ID-märkning/chip. Det är ditt ansvar att undersöka vad din katt behöver innan avresa, fråga gärna din veterinär om råd.

vaccinera katt

Biverkningar


Som regel finns det minimala biverkningar, men relativt ofarliga lokala reaktioner på injektionsstället kan uppstå. Fall av allvarliga anafylaktiska reaktioner är sällsynta men kräver omedelbar veterinärbehandling. Det rekommenderas vanligtvis att hålla katten inomhus de första 24 timmarna efter vaccination.


Avmaskning


Det är viktigt att kattungarna avmaskas upprepade gånger de första levnadsmånaderna för att undvika infektion med spolmask. Beroende på vilket avmaskningsmedel som används så sker avmaskningen vid olika tillfällen de första månaderna och kattmamman skall även avmaskas samtidigt för att inte återinfektera kattungarna.

Utekatter som brukar ta gnagare riskerar att smittas av inälvsmask och kan behöva avmaskas. Rådfråga din veterinär om du misstänker att din katt smittats av inälvsmask om vilket avmaskningsmedel som är lämpligt för din katt. Innekatter brukar sällan behöva rutinmässig avmaskning och rekommenderas inte pga resistensutveckling. Kontakta i stället din veterinär för laboratorieanalys av ett samlings- avföringsprov.

Dela med människor du känner

ShareEmailLinkedInFB