A B C D F G H I K L M N O P R S T V

O

OPTINUTRITION
För varje hund och katt, oavsett ålder och ras, finns det ett PURINA® PRO PLAN®-foder som är specialsammansatt med OPTINUTRITION®: extra näring för riktade hälsofördelar. Alla foder i sortimentet är boostade med särskilt utvalda näringsämnen som ger riktade hälsofördelar i alla livstadier.
Oxalate
A constituent of urinary stones and crystals in Calcium Oxalate that make cat urination painful. PURINA® PRO PLAN® diets feature special formulations that make it difficult for Calcium Oxalate and Struvite stones or crystals to form.
Oxalat
En beståndsdel av urinstenar och kristaller i kalciumoxalat som gör det smärtsamt för katter att kissa. PURINA® PRO PLAN®-foder har specialsammansättningar som gör det svårt för kalciumoxalat och struvitstenar eller kristaller att bildas.

Ö

Övervikt
Det är viktigt att veta vad en hälsosam vikt är för ditt djur beroende på dess särskilda behov. Överviktiga djur är sårbara för hälsoproblem som diabetes eller hjärtproblem. Fråga din veterinär om det idealiska viktintervallet för din hund eller katt. En grov indikator för hälsosam vikt är att du ska kunna se formen av midjan när du tittar ovanifrån på både katter och hundar.