FÖRSTÅ DIN HUNDS NJURSJUKDOM

Precis som oss människor har hundar två njurar placerade i buken.

Njurarna har många livsviktiga funktioner, bland annat:

Många av processerna sker i små filtreringsenheter inuti njurarna som kallas nefroner. En frisk njure innehåller hundratusentals nefroner. När nefronerna skadas fungerar inte njurarna inte längre som de ska, vilket leder till att gifter ansamlas i kroppen.

Dog Image

Hundar kan drabbas av olika njursjukdomar, men de två vanligaste är akut njursvikt och kronisk njursvikt:

 • • Vid akut njursvikt sker en plötslig förändring som hindrar njurarna från att fungera som de ska.
 • • Vid kronisk njursvikt sker en gradvis förlust av nefroner i njuren över tid. Kronisk njursvikt är vanligare än akut njursvikt hos hundar.

Kronisk njursvikt är vanligast hos äldre hundar. Det uppstår delvis på grund av förändringar i samband med åldrande och delvis på grund av andra faktorer som skadar njurarna. Det är ofta omöjligt att ta reda på vilka dessa andra faktorer är, men ibland kan en underliggande orsak som infektioner, tumörer eller högt blodtryck upptäckas. Kronisk njursvikt fortskrider normalt med tiden och olika symptom uppstår som ett resultat därav.

Många av symptomen på kronisk njursvikt uppstår på grund av att gifter som normalt skulle elimineras via urinen samlas i kroppen och att njurarnas förmåga att producera koncentrerad urin (vilket innebär att din hund producerar större mängder urin) är försämrad.

Vanliga symptom inkluderar:

 • • Hunden dricker mer och urinerar oftare.
 • • Aptitlöshet
 • • Viktminskning
 • • Kräkningar
 • • Letargi
 • • Dålig andedräkt

Ju tidigare din veterinär diagnostiserar njursjukdom, desto effektivare blir behandlingen. Därför rekommenderar vi att du besöker din veterinär minst en gång om året (två gånger om din hund är 7 år eller äldre) för kontroll. Din veterinär måste ta blod- och urinprover för att bekräfta att hunden har drabbats av kronisk njursvikt. Ibland kan veterinären också föreslå en röntgen- eller ultraljudsundersökning eller en njurbiopsi.

Målet med behandlingen är att sakta ner sjukdomsförloppet och minimera symptomen så att din hund kan leva ett bra liv. Olika läkemedel kan behövas beroende på hur allvarlig sjukdomen är och vilka komplikationer som uppstår.

Behandlingar kan krävas för att kontrollera exempelvis:

 • • Uttorkning (till exempel med intravenöst dropp)
 • • Blodtryck
 • • Illamående eller kräkningar
 • • Anemi

Din veterinär kommer att diskutera vilka behandlingar som är aktuella för din hund med dig. Efter diagnos är det också viktigt att du tar din hund till veterinären regelbundet och att du, vid behov, anpassar behandlingarna vid varje kontroll.

FODER ÄR VIKTIGT

Att ge din hund rätt foder är det mest effektiva sättet att hantera kronisk njursvikt. En korrekt kost är minst lika viktigt som medicinering för att kontrollera sjukdomen, bromsa sjukdomsförloppet och hjälpa din hund att leva ett bra liv.

Att minska intaget av fosfor genom kosten är nyckeln till att sakta ner sjukdomsförloppet vid kronisk njursvikt. Att optimera innehållet och typen av protein hjälper också till att förbättra livet för hundar med njursjukdom – det minimerar kliniska tecken samtidigt som det ger energi och främjar starka muskler, friska organ och ett friskt immunsystem.

Image

Minskat intag av fosfor i kosten

hjälper till att skydda njurfunktionen och bromsa sjukdomsförloppet.

Intag av högkvalitativt protein, i begränsade mängder

hjälper till att minska ansamlingen av gifter i kroppen och minimerar förlusten av muskelmassa.

Omega 3-fettsyror

hjälper till att reducera högt blodtryck i njurarna och minska inflammation.

Dessutom smakar Canine NF Renal Function gott, vilket är avgörande eftersom många hundar med kronisk njursvikt har en minskad aptit.

Vi rekommenderar att du frågar en veterinär innan du använder produkten eller förlänger användningsperioden.

Purina ...ETT NAMN DU KAN LITA PÅ

Purina har varit ledande inom djurfoder och -näring i över 120 år. Genom ett nära samarbete med forskare och studier av de allra senaste rönen, har vi skapat PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS – ett sortiment av innovativa och effektiva foder som har utvecklats för att hjälpa din hund till ett friskare och mer kvalitativt liv.

Med PURINA® PROPLAN® VETERINARY DIETS Canine NF Renal Function kan du vara säker på att din hund får ett foder som erbjuder optimal näring.