Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.

KONKURRENCEVILKÅR

 

  1. Arrangør       

Nestlé Denmark A/S (38688928), Arne Jacobsens Alle 7, 2300 København S, DANMARK                                                                                                   

  2. Retten til deltagelse                                                                                                       

Retten til at deltage i konkurrencen gælder for alle myndige privatpersoner bosiddende i Danmark, undtagen arrangøren og de til kampagnen tilknyttede samarbejdspartnere og deres familier. Arrangøren forbeholder sig retten til at bekræfte deltagernes ret til at deltage. Ved at deltage i lodtrækningen accepterer du reglerne.

  3. Deltagelsesperiode                                                                                           

Konkurrencen begynder d.26.1.2023 og slutter 19.3.2023. Tilmeldinger modtaget efter konkurrencens afslutning godkendes ikke.

  4. Fremgangsmåden ved deltagelse                                                                                 

Man kan deltage i konkurrencen ved at gå til kampagnesiden www.LatzAndRobbie.dk og udfylde sine kontaktoplysninger. Tilmeldinger modtaget efter afslutningen af konkurrenceperioden godkendes ikke. Arrangøren påtager sig ikke ansvar for informationsteknologiske eller andre tilsvarende grunde for evt. forhindring eller fejl i at kunne deltage. Kampagnen er hverken sponsoreret, anbefalet eller styret af sociale medier.

  5. Præmie                                                                                                              

   Hovedpræmien ved konkurrencen er en tur til Robbie Williams koncert i Oslo for to personer. Hovedpræmien indeholder billetterne til to til Robbie Williams koncert (i Oslo 24.6.2023), værdi ca. 1115 DKK. Værdien af SAS gavekort er 400 € og hotelovernatning for 2 personer (værdi 2100 DKK). Hotelindkvarteringen er reserveret på forhånd, 24-25.6.2023 på arrangørens foranledning, og tidspunktet for indkvarteringen kan ikke ændres. Gavekortet for fly gælder i 12 måneder. Derudover bliver der mellem alle deltagere trukket lod om i alt 10 Latz-produktpakker (værdien 225 DKK pr pakke). Præmierne kan ikke byttes til penge.

  6. Vinderen                                                                                                                                          

Der trækkes lod om hovedpræmien og produktpakker mellem alle, der har leveret deres kontaktoplysninger inden 30.3.2023, gavekortene leveres pr. e-mail. Produktpræmierne sendes med post til den af deltagerne angivne postadresse. Hvis en meddelelse om gevinsten eller selve gevinsten returneres til arrangøren på grund af fejlagtige oplysninger eller en anden forhindring for leverancen eller hvis vinderen har handlet imod disse regler eller i øvrigt lovstridigt, forkastes deltagelsen.                                                                                                 

  7. Arrangørens ansvar                                                                                          

 Arrangøren er ansvarlig for den til kampagnen evt. tilhørende lotteriskat. Arrangøren er efter modtagelsen ikke ansvarlig for en evt. skade ved præmien. Arrangørens kollektive ansvar overstiger ikke værdien eller mængden af de i disse officielle regler nævnte præmiers værdi eller antal. Arrangøren er heller ikke ansvarlig for reservation af flybilletter, ændringer af flyvninger, annulleringer eller andre vilkår, som påvirker flyvningens gennemførelse på det pågældende tidspunkt.  Præmiens modtager friholder arrangøren, kampagnens samarbejdspartnere, deltagende detailsælgere og alle forannævntes samarbejdspartnere for evt. fysiske eller andre skader, som hænger sammen med, eller påstås hænge sammen med, deltagelse i denne kampagne eller ved indløsning eller anvendelse af en given præmie. Denne ansvarsfritagelse påvirker imidlertid ikke de rettigheder, som forbrugerne har i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

   Ved at deltage i denne konkurrence binder deltagerne sig til at følge disse regler og arrangørens beslutninger.

 

   8. At deltage i strid med vejledningerne.                                                                                         

   Deltagelse, der er ulovlig eller øvrigt imod anvisningerne, afvises. Hvis arrangøren har grund til at mistænke deltageren for snyd eller forsøg på påvirkning af resultater på en måde, der ikke er nævnt i reglerne, har arrangøren ret til at afvise deltagelsen.  Arrangøren er i tilfælde af en afvisning ikke forpligtet til at erstatte de evt. udgifter, der måtte hænge sammen med deltagelsen.

 

  9. Meddelelse til vinderen                                                                                                    

     Vinderen får besked personligt. Vinderens kontaktoplysninger anvendes ikke i markedsøjemed.    Præmievinderen kontaktes ved e-mail. Hvis deltageren har givet mangelfulde eller fejlagtige    kontaktoplysninger, eller hvis præmiemeddelelsen eller præmien ikke kan ekspederes til vinderen af en for arrangøren uvedkommende grund, har arrangøren ikke pligt til at ekspeder præmien.  Deltageren svarer selv for sine egne kontaktoplysninger.  Hvis deltageren har givet mangelfulde eller fejlagtige oplysninger ved sin deltagelse eller hvis vinderen ikke kan træffes indenfor 2 uger fra det første kontaktforsøg, arrangøren har ret til at trække lod om en ny vinder.  Den ikke indløste præmie erstattes ikke, og præmien kan ikke veksles til penge eller flyttes til en tredje part.

 

  10. Ændringerne i kampagnens indhold                                                                              Arrangøren forbeholder sig retten til at ændre på reglerne. Arrangøren meddeler om ændringerne i kampagnen, dens præmier, tilgængelighed, tidspunkt eller andre forhold på kampagnesiderne eller eventuelt gennem andre markedskanaler 

 

  11. Personoplysninger                                                                                                                        

  Ved at deltage i denne konkurrence giver deltagerne Nestlé retten til at behandle deres personoplysninger i overensstemmelse med disse konkurrenceregler. Personoplysninger udleveret ifm. konkurrencen anvendes udelukkende til formål, der hænger sammen med denne konkurrence, og de vil blive tilintetgjort, når konkurrencen er afsluttet og præmierne ekspederet.  Deltagerne kan hvornår som helst kontakte Nestlé for at tjekke deres personoplysninger eller for at bede om at få dem rettet eller fjernet. Nestlé kan overgive personoplysninger til tredjepart, men kun til formå, der er nævn i disse regler