Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.

TÄVLINGSVILLKOR

1. Arrangör

Nestlé Sverige Aktiebolag (556578-0722). Ängelholmsvägen 25, 254 53 Helsingborg, Sverige 

 

2. Behörighet att delta

Alla myndiga privatpersoner bosatta i Sverige kan delta i tävlingen, med undantag av anställda hos Arrangören eller hos samarbetspartner med anknytning till kampanjen och deras familjemedlemmar. Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera deltagarnas behörighet att delta. Genom att delta i utlottningen godkänner du reglerna.

 

3. Tävlingstid

Tävlingen inleds 26.1.2023 och avslutas 19.3.2023. Deltagande efter att tävlingstiden har upphört godkänns inte.

 

4. Deltagande

Du kan delta i tävlingen genom att besöka kampanjens webbplats www.LatzAndRobbie.se och fylla i dina kontaktuppgifter. Tävlingsbidrag som ankommit efter tidsfristen godkänns inte. Arrangören ansvarar inte för hinder eller fel i deltagandet som beror på datatekniska eller motsvarande orsaker. Kampanjen sponsras, rekommenderas eller administreras inte av serviceleverantörer på sociala medier.

 

5. Vinst

Huvudvinsten i tävlingen är en resa för två till Robbie Williams konsert i Oslo. Huvudvinsten inkluderar biljetter för två personer till Robbie Williams konsert (Oslo 24.6.2023) värde cirka 1675 SEK, SAS presentkort värde 400 € och en hotellövernattning för två (värde 3350 SEK). Hotellövernattningen är bokad på förhand av arrangören till 24–25.6.2023 och tidpunkten för bokningen kan inte ändras. Flygpresentkortet gäller i 12 månader. Det lottas även ut sammanlagt 10 Latz-produktpaket (värdet på ett produktpaket är 335 SEK) bland deltagarna. Vinsterna kan inte bytas till pengar.

 

6. Vinnaren

Huvudvinsten och produktpaketten lottas ut bland alla som har lämnat sina kontaktuppgifter före den 30.3.2023, presentkorten skickas via e-post. Produktvinsterna skickas per post till den postadress som deltagaren har angett. Om vinstmeddelandet eller vinsten returneras till Arrangören på grund av felaktiga uppgifter eller annat leveranshinder eller om vinnaren har handlat i strid med dessa regler eller på annat sätt olagligt, kommer bidraget att diskvalificeras.

 

7. Arrangörens ansvar

Arrangören ansvarar för eventuell lotteriskatt i anslutning till kampanjen. Arrangören ansvarar inte för eventuell skada som har orsakats av vinsten efter det att den har tagits emot. Arrangörens kollektiva ansvar överskrider inte de i dessa officiella regler nämnda vinsternas värde eller antal. Arrangören ansvarar inte heller för flygbokningar, ändrade eller annullerade flyg eller andra omständigheter som inverkar på flyget vid tidpunkten i fråga. Mottagaren av vinsten befriar arrangören, kampanjens samarbetspartner, deltagande butiker eller samarbetspartner till någon av ovanstående parter från allt ansvar som gäller kroppsskador eller skador som orsakats eller påstås ha orsakats av deltagandet i denna kampanj eller av att någon av vinsterna har lösts ut eller använts. Denna ansvarsfrihet påverkar dock inte de rättigheter som konsumenten har i enlighet med tillämpad tvingande lagstiftning. Genom att delta i den här tävlingen förbinder sig deltagarna till att följa dessa regler och Arrangörens beslut.

 

8. Deltagande som strider mot anvisningar

Deltagande som strider mot anvisningar eller är olagliga diskvalificeras. Om Arrangören har skäl att misstänka att en deltagare har fuskat eller påverkat resultaten på annat sätt än vad som anges i reglerna har Arrangören rätt att diskvalificera deltagandet. Arrangören är inte i detta fall skyldig att till någon del ersätta de kostnader som deltagandet har orsakat.

 

9. Meddelande till vinnaren

Vinnaren meddelas personligen. Vinnarens kontaktuppgifter används inte i marknadsföringssyfte. Vinnaren kontaktas per e-post. Om deltagaren har angett bristfälliga eller felaktiga kontaktuppgifter eller om vinstmeddelandet eller vinsten inte kan överlämnas till vinnaren av en orsak som inte beror på arrangören är arrangören inte skyldig att överlämna vinsten. Deltagaren ska själv se till att han eller hon kan nås. Om deltagaren har angett bristfälliga eller felaktiga uppgifter för deltagandet eller vinnaren inte kan nås inom två veckor efter den första kontakten har arrangören rätt att dra en ny vinnare. En vinst som inte har lösts ut ersätts inte. Vinsten kan inte heller bytas till pengar eller överföras till tredje part.

 

10. Ändringar i kampanjens innehåll

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna. Arrangören informerar om ändringar i kampanjen, dess vinster, tillgänglighet, tidpunkt eller andra faktorer på kampanjens webbplats eller eventuellt via andra marknadsföringskanaler.

 

11. Personuppgifter

Genom att delta i denna tävling ger deltagarna sitt samtycke till att Nestlé behandlar personuppgifterna i enlighet med dessa tävlingsregler. Personuppgifter som överlåts i samband med tävlingen används enbart för syften i anslutning till tävlingen och de förstörs efter att tävlingen har avslutats och vinsterna överlämnats. Deltagarna kan när som helst kontakta Nestlé för att granska sina personuppgifter eller begära att de korrigeras eller raderas. Nestlé kan överlämna personuppgifter till tredje part, men endast för de syften som anges i dessa regler.