Your Pet, Our Passion.
Hero banner ocean restoration

Purina Ocean Restoration program

Purina lanserar sitt första program för marin restaurering med målet att återställa 1 500 hektar marina habitat fram till 2030

Purina lanserar sitt första program för marin restaurering med målet att återställa 1 500 hektar marina habitat fram till 2030

 

 • Havet är essentiellt för allt liv på jorden och förser miljarder människor över hela världen med mat och försörjning.
 • Överfiske, föroreningar och klimatförändringar har skadat närmare hälften av världens hav, vilket har resulterat i dramatiska förluster av marina habitat.
 • För att bidra till hantering av denna utmaning samarbetar Purina med experter för att återställa sjögräs, ostronrev och tång, vilka bidrar till viktiga habitat för marint liv som fisk, en del av Purinas försörjningskedja.
 • Detta program fokuserar på att återställa flera arter i områden över hela regionen, med målet att skapa en större påverkan på den marina biodiversiteten.

 

Havet är avgörande för allt liv på jorden. Men på grund av klimatförändringar och mänsklig påverkan försämras havshälsan i en alarmerande takt, vilket hotar alla marina livsformer. För att säkerställa en hållbar framtid måste våra hav skyddas och bevaras. Därför lanserar Nestlé Purina PetCare Europe sitt första program för havsåterställning för att bidra till att hantera förlusten av marinbiologisk mångfald i Europa.

 

Purina Europe samarbetar med expertorganisationer för att återställa 1 500 hektar, motsvarande cirka 3 700 fotbollsplaner, marina habitat fram till 2030. Fisk är en viktig del av Purinas försörjningskedja och särskilt fiskavfall eftersom det inte används av människor men är en värdefull ingrediens i djurfoder. På så sätt undviks att något går till spillo.

 

Purina investerar i partnerskap över hela Europa med målet att effektivisera arbetet med att återställa haven. Varje partner fokuserar på arter som bidrar till att återställa kritiska marina miljöer som är hotade i lokalområdet. Programmets första fas kommer att pågå i tre år och prioriterar forskning och utveckling, mätbarhet och förutsättningar för att effektivt skala upp arbetet. Den andra fasen planeras att starta 2026 och kommer fokusera på att ytterligare skala upp de beprövade lösningarna.

 

The Seagrass Consortium, representerat av en av sina grundande partners, Sea Ranger Service, bygger lösningar för att plantera sjögräsängar vilket bidrar med biologisk mångfald och kol. Oyster Heaven använder naturliga material för att återuppbygga förlorade ostronrev. Ostron genererar biologisk mångfald, erbjuder hem åt en mängd olika arter och fungerar som naturliga vattenrenare genom att ta bort föroreningar, inklusive överskott av kväve, vilket hjälper till att förbättra vattenkvaliteten. Bättre vattenkvalitet gör att mer solljus når sjögräsängarna så att de kan frodas.

 

Urchinomics tar bort överflödiga sjöborrar som har överbetat kelpen sedan deras naturliga rovdjur har minskat avsevärt. Genom att ta bort sjöborrarna kan kelpen återhämta sig. Tång fungerar som en naturlig vattenrenare och ger mat och energi till många marina organismer samtidigt som den absorberar och lagrar stora mängder kol. SeaForester använder tekniker som mobila tångplantager för att snabbt återställa försvinnande tångskogar.

 

Alla dessa lösningar stöds av vetenskaplig forskning och har potential att skalas upp. De bygger till stor del på samhällsengagemang, lokal aktivering och ett effektivt samarbete mellan olika aktörer. Därför samarbetar Purina också med ett antal rådgivande partners* som stödjer programmet.

 

Restaureringsinsatser kommer att äga rum i Frankrike (Arcachon Bay), Nederländerna (inklusive Zeeland), Norge (Tromsø) och Portugal (Cascais & Peniche), medan ytterligare platser i Tyskland och Storbritannien håller på att utvecklas.

"Vi är glada att lansera Purina Europas första Ocean Restoration Programme. Med en dramatisk minskning av den marina biodiversiteten krävs gemensamma insatser. På Purina är vi fast beslutna att göra vår del för att motverka förlusten av biodiversitet i vår försörjningskedja. Därför tar vi tillsammans med våra partners en aktiv roll för att hjälpa till att återställa marina miljöer i stor skala i Europa”, säger Kerstin Schmeiduch, Director of Corporate Communications and Sustainability på Purina Europe.

"Vi är glada att samarbeta med Purina Europe i detta program. Programmets struktur möjliggör för experter som arbetar med att återställa kritiska arter över hela Europa att skala upp sina lösningar och dela kunskap och expertis. Detta hjälper oss att samarbeta effektivt och ökar chansen att mäta och replikera framgång. Blickar vi framåt kan programmet bidra till att skapa utbildnings-, sysselsättnings- och affärsmöjligheter för lokala samhällen", säger Harry Wright, VD för Bright Tide.

Ocean Restoration Programme är en del av Purina Europes åtagande att bidra till att främja återställandet av havs- och jordekosystem. Purina fortsätter att arbeta mot sitt mål att säkerställa att 100% av sina fisk- och skaldjursingredienser är ansvarsfullt anskaffade eller ekologiska, och företaget var en av grundarna till The Bycatch Solutions Hub 2023 av Sustainable Fisheries Partnership. Purina stöder också en studie för att utforska sjögräsbaserade biostimulanter inom regenerativt jordbruk.

För mer information, besök https://www.purina.eu/

Mer information om Purina Europe’s Ocean Restoration Programme: Our Commitments: Revive Ecosystems in Ocean & Land | Purina

 

 

-ENDS-

 

Notes to Editors

 

About the restoration partner organisations:

 

 • Oyster Heaven is a marine conservation organisation based in the Netherlands, which uses unique technology and models to allow for scalable and cost-effective oyster reef restoration projects.

 

 • SeaForester is an environmental impact company based in Portugal, focused on restoring rapidly disappearing seaweed in Europe by using cost-efficient sea forestation techniques and mobile seaweed nurseries.

 

 • Sea Ranger Service is a social enterprise based in the Netherlands, that trains and employs young people to carry out seagrass restoration work. They represent the The Seagrass Consortium, which exists to accelerate large-scale seagrass restoration in Europe. The consortium works together to plant, restore, and monitor seagrass meadows and develop standardised restoration practices.

 

 • Urchinomics is helping to restore kelp in Norway, Japan, and the United States (California) by turning ecologically destructive sea urchins into a high-valued seafood product.

 

 

*About the advisory partners supporting Purina Europe with the programme:

 

 • Article 13 is an independent, mission-based sustainability consultancy offering strategic advisory services, reporting and counsel to private, public, and voluntary sector organisations. Article 13 believes in impact-driven sustainability, using critical science to live within the limits of the planet and societal needs. It is a strategic advisor to Purina Europe on the Ocean Restoration Programme, including on its development.

 

 • The Bellona Foundation is an international, science-based non-profit organisation with a vision to create a carbon-negative society with restorative growth. 

 

 • Bright Tide is a sustainability consultancy company who works with organisations to address urgent climate and biodiversity challenges around the world.

 

 

About Nestlé Purina PetCare Europe:

 

Nestlé Purina PetCare Europe believes that when people and pets bond, life becomes richer. This is why, for more than 125 years, it has been committed to creating richer lives for pets and the people who love them through high-quality nutrition and care.

 

With the ambition of becoming Europe’s most trusted pet care company, Purina Europe aims to have a positive impact on pets, people, and the planet. In 2022, the company launched six new Purina Commitments (2023-2030) to help reach this goal, to support adoption and responsible pet ownership, help the wellbeing of people in vulnerable situations and support the regeneration of soil and ocean ecosystems. 

 

The Purina portfolio includes many of the best-known and best-loved pet foods including Felix®, Purina ONE®, Gourmet® and Pro Plan®.   

 

For more information about the company, visit the Purina website: https://www.purina.eu/

More information on Purina Europe’s Ocean Restoration Programme and Purina’s Commitments can be found here: Our Commitments: Revive Ecosystems in Ocean & Land | Purina