Your Pet, Our Passion.

Klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald är vår tids mest akuta utmaningar. Livsmedelssystemen bidrar till 80 % av den globala avskogningen och står för 29 % av de globala utsläppen av växthusgaser (GHG). Det krävs omedelbara åtgärder för att hantera detta problem och vi har alla ett ansvar att vända den skadliga effekt som tillverkningsprocesser kan ha på planeten. Under ledning av vårt moderbolag Nestlé arbetar vi för att minska påverkan från vår verksamhet med det tydliga målet att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050.

 

Vi strävar efter att minska vår påverkan på planeten, och ambitionen är att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 och påbörja vår resa mot regenerering av jord och hav.

Kerstin Schmeiduch, kommunikations- och hållbarhetsansvarig för Purina Europe

 

Att nå nettonollutsläpp är en avgörande del i vår hållbarhetsresa

Att nå nettonollutsläpp är en avgörande del i vår hållbarhetsresa

Arbetet med att uppnå minskade utsläpp innebär betydande förändringar som kommer att transformera vår verksamhet. Framöver kommer vi att fokusera på fyra nyckelområden för att påskynda arbetet mot detta mål.

Inköp och regenerering

Inköp är en viktig del av vårt arbete för nettonollutsläpp och genom att införa nya sätt att odla ingredienser kan vi komma närmare vårt mål. Dessutom vill vi inte bara minska vår påverkan, vi vill också arbeta mot ett regenerativt arbetssätt.

Regenereringsbanner för Purina Sustainability
Vi strävar efter regenerering
Vi är fast beslutna att på vår resa mot nettonollutsläpp, liksom i våra andra hållbarhetsinriktade satsningar, inte enbart fokusera på att minska vår påverkan, utan också på regenerering av resurser. Vi nöjer oss inte med att bara skydda den naturliga miljön –vårt slutliga mål är att möjliggöra slutna kretsloppssystem som aktivt återför naturliga resurser till planeten. Regenerering av ekosystem i jord och hav är ett av våra åtaganden och vi har satt upp tydliga mål som ska vara uppnådda till 2030.
person som håller jord i sina händer
Fördelarna med regenerativt jordbruk
Regenerativt jordbruk är holistiska jordbruksmetoder som syftar till att bevara och återställa jordbruksmark och dess ekosystem. Regenerativt jordbruk är inriktat på att förbättra markens hälsa och bördighet och har flera fördelar. Bland annat fångas koldioxid in från atmosfären och binds som kol i jord och växternas biomassa. Detta möjliggör minskade utsläpp av växthusgaser och bidrar till att förbättra jordbruksmarkens motståndskraft mot klimatförändringar.
gröna alger i havet
Regenerering av hav
På samma sätt kan regenerering av hav bidra till att avlägsna överflödig koldioxid och andra miljöföroreningar (till exempel utsläpp från gödningsmedel) genom att fånga in utsläpp i tång och lagra dem i havsbotten.

Tillverkning och logistik

Det är inte direkt någon överraskning att tillverknings- och logistikprocesser orsakar utsläpp av växthusgaser. Vårt fokus på att effektivisera tillverkningen av våra produkter, allt från vilken typ av energi vi använder för att driva våra fabriker till hur vi transporterar våra produkter från A till B, bidrar till vårt mål om nettonollutsläpp.

Effektiv tillverkning och logistik
Effektiv tillverkning och logistik
Vi minskar påverkan från vår verksamhet genom åtgärder som att minska avfall från våra fabriker till deponi till noll och tillsammans med våra leverantörer se över möjligheterna att använda teknik som kan bidra till att minska våra utsläpp av växthusgaser och hjälpa oss i vårt arbete mot nettonollutsläpp. Bland annat undersöker vi metoder för att omvandla gas till elektricitet med hjälp av värmepumpsteknik. Som en del i Purinas hållbarhetsresa bygger vi också ett mer slimmat logistiksystem genom att öka fyllnadsgraden och antalet direktleveranser och på så sätt minska antalet mil som körs inom vårt europeiska transportnätverk. Andra effektiviseringsåtgärder handlar om att utnyttja tekniken för att fylla fordon och planera rutter mer effektivt samt övergå till transportsätt med lägre utsläpp som till exempel järnväg och sjöfart. Genom Nestlé har vi har gått med i European Clean Truck Alliance, som arbetar för att minska lastbilstransporternas klimatpåverkan i Europa.
Förnybar el
Förnybar el
Redan i dag köper alla Purinas europeiska fabriker 100 % förnybar el. Förnybar el kan skapas från en rad olika källor, däribland vindkraft, solkraft och vattenkraft. Våra Purina-fabriker köper förnybar el på olika sätt.

Vi förändrar vår produktportfölj

Ingredienserna vi använder, och sätten på vilka de produceras och bearbetas, är de största bidragande orsakerna till utsläpp av växthusgaser från våra varumärken. Under kommande år kommer vi att vidta åtgärder för att förnya våra recept med målet att minska vår påverkan genom bättre val och användning av resurser.

Konsumenterna förväntar sig fortfarande att Purina ska tillhandahålla marknadens bästa produkter för hälsa, smak och njutning, och vi har för avsikt att upprätthålla kvaliteten på våra produkter. Att fortsätta leverera näring för hundar och katter av högsta kvalitet samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan står i centrum för vårt arbete. Klicka på ingredienserna nedan för mer information om våra initiativ.

Förpackningar

Att förändra våra förpackningar är avgörande för vår resa mot nettonollutsläpp. Genom att göra våra förpackningar för djurfoder mer återvinnings- och återanvändningsbara bidrar vi inte bara till att minska förpackningsavfallet, utan också till att underlätta återvinningen av våra förpackningar, vilket kan minska utsläppen av växthusgaser.

 

Vi förblir fast beslutna att 100 % av våra förpackningar ska vara framtagna för att kunna återvinnas. 2025 räknar vi med att över 95 % ska vara det.

Cedric Moulin, förpackningsansvarig för Purina Europe

 

Framöver kommer vi att fokusera på att minska användningen av engångsförpackningar och arbeta för att alla våra förpackningar ska kunna återvinnas och återanvändas. Vår ambition är att 100 % av våra plastförpackningar ska vara framtagna för att kunna återvinnas. 2025 räknar vi med att över 95 % ska vara det. Vi strävar också efter att minska användningen av nytillverkad plast med en tredjedel innan 2025.  Vidare arbetar vi för att minska både antalet olika materialskikt och materialens komplexitet med målet att göra våra förpackningar lättare att återvinna. Den minskade användningen av nytillverkad plast och den ökade användningen av återvunna material bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Men även när alla våra förpackningar är framtagna för att kunna återvinnas är det naturligtvis fortfarande viktigt att rätt infrastruktur finns på plats, så att kommunerna kan samla in och återvinna förpackningarna och slutföra processen. Och till och med där denna lokala infrastruktur finns krävs det ibland hjälp från de som köper våra produkter, till exempel genom att de källsorterar eller tar med sig förpackningarna till återvinningen.

Läs mer

Vår förpackningsresa

I samarbete med våra leverantörer skapar vi nya, mindre komplexa förpackningsmaterial. Bland annat är våra portionspåsar till Gourmet Mon Petit Intense och Latz Soups tillverkade av bara en typ av material och framtagna för att kunna återvinnas. (1) Samtidigt har vi också undersökt alternativa förpackningslösningar, till exempel ett system för påfyllningsbara behållare i Schweiz. (2) Hjälp oss att återvinna genom att klicka på länken nedan och läsa om hur du återvinner våra produkter! Över 78 % av våra förpackningar är redan i dag framtagna för att kunna återvinnas. Ha tålamod, vi arbetar på resten!

Läs mer

En kvinna springer längs stranden med två hundar
VÅRA ÅTAGANDEN
Du kan läsa om alla våra åtaganden för husdjur, människor och planeten här.