Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Kvinna med barn och hund i en skog

Våra Purina-åtaganden

Näring är kärnan i det vi gör, men det är inte allt vi gör. Vårt åtagande är att göra mer för hundar och katter, för människorna som älskar dem och för vår jord. Därför fokuserar vi på att uppnå våra sex Purina-åtaganden, som kring initiativ för hundar och katter, samhällen och miljön. 

Där vi gör skillnad

Våra åtaganden har formats av hund- och kattägare, veterinärer, opinionsbildare i branschen, hållbarhetsexperter samt ansvariga för hundars och katters välfärd. De ska forma vårt företags affärsmetoder och vårt agerande som individer, nu och i framtiden. Ta en titt och se våra åtaganden för hundar och katter, samhällen och miljön.

Innovativ näring för hundar och katter samt anskaffning av ingredienser med hjälp av regenerativa metoder
Innovativ näring för hundar och katter med ingredienser producerade av regenerativa metoder
Vi tror på innovativ näring för att hjälpa förbättra hundars och katters hälsa och välbefinnande. Men vi tror också på regeneration och att anskaffa viktiga ingredienser med hjälp av regenerativa metoder.
Främja adoption av hundar och katter genom partnerskap
Främja adoption av hundar och katter genom partnerskap
På Purina anser vi att varje hund och katt förtjänar ett kärleksfullt hem. Därför samarbetar vi med organisationer som stödjer hund- och kattadoptioner över hela Europa.
Program som främjar ansvarsfullt hund- och kattägande
Program som främjar ansvarsfullt hund- och kattägande
Genom detta åtagande vill vi hjälpa till att utbilda hund- och kattägare och barn genom att erbjuda rätt sakkunnig information och expertråd
Främja människors hälsa genom styrkan hos bandet mellan människa och hund eller katt
Främja människors hälsa genom styrkan hos bandet mellan människa och hund eller katt
Vi tror att styrkan hos bandet mellan människa och hund eller katt kan hjälpa till att förbättra människors hälsa och välbefinnande och berika vårt samhälle.
Arbeta mot en avfallsfri framtid
Arbeta mot en avfallsfri framtid
Vi arbetar för att förbättra våra förpackningars återvinningsbarhet och med att integrera nya cirkulära ingredienslösningar.
Främja regeneration av ekosystem i jord och hav
Främja regeneration av ekosystem i jord och hav
Vi arbetar för att hjälpa till att stödja regeneration av land och hav.

Engagerade i att göra en skillnad sedan 2016

I 2016, efter att ha samlat in åsikter och expertkunskap från hund- och kattägare, veterinärer, opinionsbildare i branschen, hållbarhetsexperter samt ansvariga för hundars och katters välfärd, identifierade vi områden där vi kunde bidra och vidta åtgärder. Detta hjälpte oss att definiera våra ursprungliga tio Purina i samhället-åtaganden.

Med våra sex nya Purina-åtaganden ovan har vi nu breddat omfattningen och ställt upp nya mål.

Nedan kan du läsa mer om var vi står i fråga om våra ursprungliga tio åtaganden.

Våra tidigare tio Purina i samhället-åtaganden
Våra tidigare tio Purina i samhället-åtaganden
Vi lanserade våra ursprungliga åtaganden 2016 och kallade dessa våra tio Purina i samhället-åtaganden. Vi har kontrollerat våra resultat och du kan läsa mer genom att klicka på länken nedan.
Purina i samhället-rapport 2020
Vår Purina i samhället-rapport 2020
Vi publicerade vår senaste Purina i samhället-rapport 2021. Detta är en externt validerad rapport som detaljerat beskriver arbetet och fallstudierna som är kopplade till våra tidigare tio Purina i samhället-åtaganden.