Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
hantera kattallergener

Ett stort genombrott i hanteringen av kattallergener

.

Purinas forskare har hittat ett sätt att på ett säkert sätt minska de aktiva nivåerna av den främsta kattallergenen som finns i kattens saliv. 

Det är ett avgörande genombrott som helt kan förändra människors sätt att hantera kattallergener. Nu kan människor, istället för att begränsa sin exponering för katten, begränsa exponeringen för allergenet.

Dessa allergener är ett stort hinder för kattägande och kan begränsa kärleksfull interaktion mellan kattälskare och katter. Vår upptäckt har potentialen att helt förändra människors sätt att hantera kattallergener.

Dr. Ebenezer Satyaraj, Purinas immunolog


  • Så många som en av fem vuxna personer över hela världen reagerar på kattallergener.​
  • Att undvika katter eller att ge katten ett nytt hem är en vanlig rekommendation för att hantera kattallergener.

Påverkan av kattallergener

Många människor anstränger sig i stor utsträckning för att minska antalet allergener i sin omgivning, till exempel genom daglig städning och att tvätta ofta. Kattallergener kan begränsa människors interaktioner med katter och dessvärre är de också en vanlig orsak till att en katt lämnas till ett djurhem. På grund av detta kan allergener skapa en ytterligare barriär för kattadoption och ägarskap.

vad är kattallergener?
Purina expertis
Vad är kattallergener?
Även om många tror att kattallergener kommer från kattens päls eller mjäll så är den främsta kattallergenen Fel d 1. Proteinet finns främst i kattens saliv. Fel d 1 överförs sedan till kattens päls och hud när den tvättar sig. När katten lossar hår sprids allergenen med hår och mjäll i hemmet.
vad är kattallergener?
Purina expertis
Vad är allergivänliga katter?
Tvärtemot vad många tror så finns det inga riktigt allergivänliga katter. Alla katter – även hårlösa katter – producerar Fel d 1, oavsett ras, ålder, kön, eller om de är steriliserade/kastrerade eller ej. Nivåerna av FeL d 1 påverkas inte heller av pälsfärg- eller hårlängd.

FeL d 1: Den främsta kattallergenen

[Fel • Dee • One] noun​

Det är ett protein som produceras i kattens spott- och talgkörtlar (i huden). Det överförs till kattens päls och hud när den tvättar sig och sprids sedan i omgivningen via hår och mjäll (torkade hudflagor).

Ett revolutionerande, kattvänligt sätt att hantera kattallergener

Efter över ett decenniums forskning upptäckte Purinas forskare att förekomsten av den primära kattallergenen kan minskas när katter äter en kost som innehåller en ingrediens från en äggprodukt med antikroppar. Dessa antikroppar binder till och blockerar Fel d 1 på ett säkert sätt i kattens saliv och denna inaktiva Fel d 1 överförs till pälsen när katten tvättar sig. Det är en säker och kattvänlig metod som inte stör produktionen av Fel d 1 eller ändrar kattens övergripande fysiologi.

infografik

Enligt en Landmark Purina-studie​

Av de katter som fick denna äggingrediens hade 97 % lägre nivåer av aktivt Fel d 1 i päls och mjäll. I genomsnitt skedde en minskning på 47 % av aktivt Fel d 1 i kattens päls från och med den tredje veckan då katten utfodrades med denna kost.​

Minskningen av aktivt Fel d 1 i katters päls och mjäll kan bidra till att minska kattallergener som sprids i omgivningen.

Ett stort genombrott för att hantera kattallergier

Liveclear produkt
Framtaget av
Pro Plan

Ett stort genombrott i hanteringen av kattallergener

Vi anser att inget ska stå mellan dig och din katt. Inte ens kattallergener. Upptäck vilken skillnad vårt Pro Plan LiveClear-sortiment kan göra för din allergenhanteringsrutin – för att komma dig och din katt närmare.