Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Kvinna sitter med hund vid Öresundsbron

Vi arbetar mot en avfallsfri framtid

På Purina är förpackningar högt upp på vår agenda.

Vi vet att vi har ett ansvar att minska miljöpåverkan från våra förpackningar vad gäller vikt, volym, råvaror och transporter.

Vi är också medvetna om att vår förpackning är avgörande för att säkerställa att maten vi producerar hålls fräsch och säker för husdjur att njuta av.

I april 2018 gjorde vårt moderbolag, Nestlé, ett globalt åtagande att 100% av våra förpackningar kommer att vara återanvändbara eller återvinningsbara till 2025.

Vi arbetar hårt för att göra detta till verklighet i de olika förpackningsformat vi använder. Att hitta lösningar kräver ett inkluderande och samlat tillvägagångssätt. Vi arbetar i partnerskap med leverantörer för att skapa nya, mindre komplexa förpackningsmaterial som är lättare att återvinna. Vi bildar också samarbeten och allianser för att utforska innovativa nya sätt att undvika engångsförpackningar och för att bearbeta traditionellt svåråtervinningsbar plast.

Våra förpackningsinnovationer inkluderar:

  • Att minska antalet olika lager av material i våra förpackningar, och komplexiteten hos dessa material, för att göra våra förpackningar lättare att återvinna. 
  • Designa en första i sitt slag för våtfoder för sällskapsdjur i ett material som vi testar i Nederländerna. Maten tillagas i sin förpackning, som måste vara tillräckligt robust för att klara uppvärmningen och steriliseringsprocessen.
  • Testar alternativa leveranssystem för att minska engångsförpackningar. Till exempel testar vi en ny högteknologisk bulkdispenseringslösning i Schweiz i samarbete med MiWa där djurägare kan ta med sig återanvändbara behållare för att köpa olika typer av Purina torrfoder för katter. Produktinformation som vanligtvis finns på förpackningar, inklusive ingredienser, näringsvärden och hållbarhet är tillgänglig digitalt.

Att ha rätt infrastruktur på plats är också avgörande om vi ska förändra hur plastförpackningsavfall hanteras. En viktig utmaning vi står inför för närvarande är att alla länder skiljer sig i sin förmåga att samla in, sortera och bearbeta plastförpackningar. Det är därför vi samarbetar med industrin och lokala och nationella myndigheter för att hjälpa till att utveckla välfungerande insamlings-, sorterings- och återvinningssystem.

Våra åtgärder inkluderar:

  • Vi på Purina är stolt sponsor till TMR i Sverige, en organisation som arbetar med rikstäckande system för insamling och återvinning av förpackningar. Tillsammans med Naturvårdsverkets ”Klimatklivet” och vårt sponsoravtal har de sista bitarna fallit på plats för TMR:s smarta anläggning för plaståtervinning. Genom helt ny teknik möjliggörs nytt liv för gamla plastförpackningar, som idag inte går att materialåtervinna utan eldas upp. Tillsammans kommer vi genom arbetet minska utsläppen av koldioxid och därmed hela vår klimatpåverkan. Satsningen ger också möjlighet för fler företag att vara med och se till att deras plastförpackningar får nytt liv, och vi är stolta att kunna bidra till att göra fler djurmatsförpackningar gröna - hela landet över. Anläggningen byggs utanför Ängelholm och TMR hoppas att kunna påbörja testning av anläggningen redan i maj 2022, och förväntad full drift uppnås innan augusti 2022. En stor förhoppning är att kunna sprida tekniken över fler länder, och vi lovar att hålla dig uppdaterad om resan framåt. 
  • Går ihop med Plastic Energy för att utveckla kemisk återvinningsteknik i Storbritannien för att omvandla svåråtervinningsbara plastförpackningar till återvunna oljor. Dessa kan sedan användas som ersättning för fossila oljor för att tillverka livsmedelsgodkänd plast.
  • Samarbetar på CEFLEX för att utveckla en konsekvent infrastruktur i hela Europa för insamling, sortering och återvinning av alla typer av använd flexibel plast till 2025.
Pojke leker med hund
Hållbarhet
Sortera dina förpackningar och hjälp hemlösa djur
Vi strävar efter att transformera våra förpackningar för en mer hållbar framtid. Därför arbetar vi för att senast år 2025 erbjuda återvinningsbara förpackningar i hela vårt sortiment. Genom Friskies partnerskap med Bower tar vi nästa stora steg mot att säkerställa att våra förpackningar blir sorterade korrekt och inte hamnar som skräp i naturen.
Kontakta oss

Kontakta oss

Vi är här för att svara på alla dina frågor om våra produkter - stora som små.
Kontakta oss direkt när som helst, hur som helst. Vår telefon är öppen vardagar kl. 09:00 till 16:00.